Artalk.cz

do 31. 3. 2020 / Spolek Skutek vypsal program finanční podpory projektům z oblasti výtvarného umění

Spolek Skutek se s platností od počátku roku 2020 rozhodl každoročně podpořit dva záměry, plánované události či aktivity z oblasti výtvarného umění a vizuální kultury částkami do výše 10.000 Kč. Výbor Spolku Skutek je přesvědčen, že i malá podpora může být rozhodující pro uskutečnění zajímavých a důležitých záměrů.  

Co podpoříme

Výbor Spolku Skutek se záměrně rozhodl nespecifikovat typologická kritéria pro tyto záměry, události či aktivit. Podpora Tvůj skutek má zůstat otevřena širokému spektru potřeb představitelů a představitelek umělecké scény, a to i těm, které se nevejdou do kategorií jiných podpůrných programů a grantů. Na úvaze žadatelů a žadatelek ponechává úvahu o adekvátnosti podpory jejich záměru právě od našeho spolku.

Základní podmínkou je realizace záměrů do 6 měsíců od udělení podpory.

Členství žadatele či žadatelky ve Spolku Skutek není podmínkou žádosti. Výbor spolku si na druhou stranu vyhrazuje právo udělit podporu i nepřihlášenému projektu na základě zhodnocení její potřebnosti.

Co musíte udělat

Žadatelé a žadatelky předloží záměr využití prostředků písemně v rozsahu 1 normostrany ve formátu PDF. Vedle popisu záměru musí obsahovat i výši požadované podpory.

Zvažte zaslání fotografické dokumentace či webového odkazu na další informace. Přestože ani jedno není podmínkou, může spolkovému výboru usnadnit pochopení daného záměru. V případě zaslání fotografické dokumentace zpracujte přílohu ve formě PDF o max. 10 stranách.

Žádosti s případnými přílohami zašlete na emailovou adresu spolekskutek@gmail.com v termínech do 31. března 2020 a 30. září 2020. V předmětu žádosti uveďte následující informace: Tvůj skutek / žádost / název projektu.

Žádost lze zaslat opakovaně.

Kdy se na to podíváme

První příjemce / příjemkyně podpory Tvůj skutek bude vybrán/a na schůzi výboru 6. dubna 2020. Druhý příjemce / příjemkyně podpory Tvůj skutek bude vybrán/a na schůzi výboru 5. října 2020.

Příjemci / příjemkyně podpory budou písemně kontaktováni / kontaktovány a pozváni / pozvány k podepsání náležité smlouvy. Informace o podpořených záměrech budou uveřejnění na webové stránce Spolku Skutek a na profilu spolku na sociální síti Facebook.

Co od vás chceme

V případě veřejné prezentace realizovaného záměru příjemce / příjemkyně uvedou v tiskových materiálech formulaci: „Projekt se uskutečnil s finanční podporou Spolku Skutek“.

Na konci daného kalendářního roku příjemci / příjemkyně shrnou využití prostředků písemně vypracovanou zprávou o délce max. 1 normostrany. Ta bude uveřejněna na webových stránkách Spolku Skutek. Poskytnutí fotografické dokumentace bude vítáno.

Když se něco pokazí

V případě komplikací se zasláním žádosti, závěrečné zprávy a dalšími náležitostmi spojenými s podporou Tvůj skutek se obraťte písemně na adresu spolekskutek@gmail.com nebo telefonicky na člena výboru Jiřího Ptáčka (+420 774 068 514).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *