Artalk.cz

TS: Entrotopia 2.0

Laura Beloff, Teemu Korpela, Pia Mannikkö, Mari Mäkiö, Ville Makikoskela, Jukka Virkunen / Entrotopia 2.0 / kurátorka: Dominika Chrzanová / Synagóga – Centrum súčasného umenia / Trnava / 7. 2. – 22. 3. 2020

Výstava Entrotopia 2.0 predstaví v rámci medzinárodného umeleckého projektu tvorbu šestice súčasných fínskych výtvarníkov. Diela vystavené v Synagóge – Centre súčasného umenia budú zastupovať tvorbu v oblasti maľby, priestorových inštalácií, objektov, sound artu, bio-artu a ich vzájomných prepojení.

Výstava je zavŕšením približne dvojročnej medzinárodnej spolupráci medzi občianskym združením Publikum.sk z Trnavy a Helsinskou asociáciou umelcov. Združenia zastupovali v

prípravách dvaja kurátori, ktorí sa postarali o výber dovedna dvanástich vizuálnych umelcov z oboch krajín a zadali

tému pre tento výmenný projekt.

Ako prví sa v rámci spolupráce v auguste 2019 v Helsinkách predstavili šiesti slovenskí umelci pod vedením fínskeho kurátora Ville Laaksonena. Po šiestich mesiacoch do Trnavy prichádza fínska skupina profesionálnych umelcov pod kurátorskym dohľadom Dominiky Chrzanovej.

Názov výstavy (Entrotopia 2.0), ktorý je zároveň jej témou v sebe spája zdanlivo tri odlišné pojmy: utópiu, ako predstavu dokonalého usporiadania spoločnosti, v ktorej by sme chceli žiť, dystopiu, čiže jej presný opak a smerovanie k zániku a napokon entropiu, fyzikálnu veličinu, ktorá súvisí primárne so zákonom termodynamiky, no rovnako sa ňou “meria” neusporiadanosti či náhodnosť systému vo vesmíre. Metaforicky, v projekte ide o transformovanie našich predstáv o svete do fyzickej podoby a nachádzanie útechy v chaose a globálnom dystopickom stave spoločnosti, ktorému v súčasnosti čelíme.

Vybraní umelci sa radia do kategórie mladšej a strednej generácie a vo svojej tvorbe sa orientujú na problém vlastnej i kolektívnej identity a pamäte. Hlavnými témami výstavy je najmä súčasný stav spoločnosti, globálne a geopolitické dianie, no rovnako ponáranie sa do hlbín našej podstaty a pôvodu ľudstva. Zjednodušene by sa dalo povedať, že na výstave sa stretáva história s prítomnosťou a striedajú sa tu obrazy našich túžob a rovnako obáv z budúcnosti. Divák má upriamiť svoju pozornosť na vnímanie priestoru a času, v ktorom sa nachádza a tak nadviazať komunikáciu s vystavenými dielami.

Hlavným cieľom medzinárodného projektu je v prvom rade podporiť vzájomnú spoluprácu dvoch organizácií, prácu dvoch kurátorov odlišných generácií a prepájanie súčasnej domácej umeleckej scény so zahraničnou.

Entrotopia 2.0 je súčasťou programu kultúrneho centra Malý Berlín, ktoré je prevádzkované

združením Publikum.sk. Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov v rámci projektu Malý Berlín 2020 podporil Fond na podporu umenia. Spoluorganizátorom výstavy je Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Vernisáž výstavy Entrotopia 2.0 sa v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici 2 koná 6. februára 2020 o 18.00 h. Výstava potrvá do 22. marca 2020 a počas jej trvania sa diváci budú môcť zúčastniť aj komentovanej prehliadky, ktorá sa uskutoční dňa 27. februára 2020 so začiatkom o 17.00 hod.

Zoznam vystavujúcich autorov:

Laura Beloff (*1964)

Teemu Korpela (*1980)

Pia Männikko (*1971)   

Mari Mäkiö (*1982)

Ville Mäkikoskela (*1975)

Jukka Virkkunen (*1986)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *