Artalk.cz

TZ: Kateřina Adamová, Pavel Trnka

Kateřina Adamová, Pavel Trnka / Between heaven and earth, between you and me, between myself / kurátoři: Martin Zlatohlávek, Eliška Zlatohlávková / BBA Gallery / Berlín / 6. 2. – 13. 2. 2020

Galerie Zlatohlávek považuje berlínskou výtvarnou scénu za prestižní v rámci celosvětové prezentace umění. Proto se její majitelé Martin a Eliška Zlatohlávkovi rozhodli na ní představit dva mimořádné české kreslíře. Pavel Trnka i Kateřina Adamová mají příbuzný pohled na svět, který je bezprostředně obklopuje, i na chápání sebe sama v něm. Oba silně pociťují procesy proměny a destrukce. Může to být chátrání prostředí vytvořené člověkem pro lidský život, může to být slábnutí vlastního těla. K umělecké reflexi těchto procesů patří určité vystoupení ze sebe sama, hledání nutného odstupu, aby proměna a destrukce byly pochopeny a překonány. Umělec vede rozhovor se sebou samým, mezi sebou samým. Pomáhá mu to k abstrakci reality vlastní zkušenosti a k abstrahování v tvorbě od věcí jednoduše viděných. Vztah mezi mnou a tebou je i pro umělce důležitý. Na reflexi proměny a destrukce není sám. Navíc hledá takové výrazové prostředky, které slouží k porozumění mezi ním a jeho ty. Vztah mezi nebem a zemí dává jiný rozměr zobecnění umělecké tvorby. 

Oba kurátoři záměrně vybrali práce na papíře. Kresba, podobně jako psaní, provází člověka celými dějinami. Má charakter bezprostřední reflexe. Zaznamenává překvapivý nápad. Kreslením, právě tak i psaním, myšlenka zraje, hledá jasné vyjádření. Papír jako podložka pro takové tvoření snese vrstvení. Dokočené dílo na papíře pak obstojí i vedle malby. Papír však neztratil svoji fragilitu, která odkazuje k destrukci. Bělostný papír jako podložka pro kresbu umožňuje naprosto jemné čáry a decentní barvení. Takto provedená kresba překonává malbu ve vyjádření. Jenom ona může zcela delikátně vystihnout proces proměny, vztah mezi sebou samým, mezi mnou a tebou a mezi nebem a zemí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *