Artalk.cz

TZ: Přísný řád linií aneb Zdeněk Sýkora konečně v Liberci!

Přísný řád linií aneb Zdeněk Sýkora konečně v Liberci! / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 15. 1. 2020

Liberecká galerie má sice rozsáhlé a kvalitní sbírky výtvarného umění, ale jeden významný autor v nich stále chyběl. Do roku 2018 nebyl největší český představitel geometrické abstrakce a výtvarného umění vůbec Zdeněk Sýkora (1920–2011) ve sbírce zastoupen. Jeho obrazy dosahují milionových hodnot a finančně na ně dosáhnout je velmi obtížné. Díky akvizičnímu fondu Ministerstva kultury České republiky se do sbírky podařilo zakoupit alespoň několik významných velkoformátových grafických listů. Díky této výjimečné události jsme se rozhodli uspořádat výstavu děl geometrické abstrakce a konstruktivistických tendencí ze sbírky OGL tak, aby bylo zřejmé, jak rozsáhlý a výjimečný soubor geometrických prací nově získaná Sýkorova grafická kolekce rozšířila.

Soubor geometrické abstrakce se budoval zejména zpětně díky nákupům vedení galerie v 90. letech 20. století a na počátku 21. století. Soubor je kontinuálně doplňován, o čemž svědčí aktuální akvizice nejen serigrafií Zdeňka Sýkory, ale také děl Františka Kyncla nebo současného autora Zdeňka Trse. Liberecká sbírka obsahuje všechna důležitá jména tohoto směru od nejradikálnějších představitelů směru Jana Kubíčka a Zdeňka Sýkory přes autora dotýkajícího se op-artu Vladislava Mirvalda k sochaři a grafikovi pracujícím s pohybem Radoslavu Kratinovi. Sbírka nabízí ale mnohem více jmen slavných i méně známých umělců. Výstava podává obraz o uměleckém směru, který není pevně ohraničen a po dobu své existence, jež stále trvá, nabyl různých podob. V takové šíři nebyla sbírka geometrické abstrakce ze sbírek Oblastní galerie Liberec dosud představena.

Kurátorka výstavy Markéta Kroupová výtvarný směr, který výstava představuje, komentuje takto: „ Geometrické abstraktní tendence vycházející z přísného řádu racionality jsou v České republice stále živé a to zejména díky Klubu konkretistů, který sdružuje desítky podobně smýšlejících autorů. Prezentovat tento výtvarný směr veřejnosti je proto atraktivní i pro galerie. Z aktuálních programů galerií můžeme jmenovat právě ukončenou výstavu členů Klubu konkretistů v Galerii umění v Karlových Varech a nebo stále trvající přehlídku umělců zastoupených ve sbírce Muzea Kampa tamtéž.“

Podobnou cestou se vydala i liberecká galerie a představuje svoje poklady z depozitáře. Na výstavě bude představeno celkem 13 autorů, z toho 1 autorka, a jejich díla pocházející většinou z 60. a 70. let 20. století. Jsou zastoupeny jak obrazy a sochy, tak i grafiky a kresby. Návštěvníci uvidí díla od světoznámého Zdeňka Sýkory, kterému touto výstavou chceme vzdát hold, přes autory, kteří se etablovali zejména v Německu (Jan Kubíček, Jindřich Zeithamml) až po například umělce spjaté s regionem Františka Pavlů a Jarmilu Kurandovou. Tuto pestrou kolekci doplňuje také v měsíci lednu a dubnu „dílo měsíce“. V lednu výstavu doplňujeme grafickým listem Jindřicha Zeithammla a v dubnu pak mladým autorem Zdeňkem Trsem, jehož pouze několik let starý obraz Aton do celkové koncepce výstavy časově nezapadá.

Jako tradičně kurátorka a lektorské oddělení připravily bohatý doprovodný program. Pro zájemce je připraveno několik komentovaných prohlídek a pro školní skupiny tvořivý program na objednání s názvem Příběh linky 1 konaný v termínu 6. 2. – 24. 4. 2020.

Vystavující v abecedním pořadí:

Hugo Demartini
Ivan Chatrný
Stanislav Kolíbal
Radoslav Kratina
Jan Kubíček
Jarmila Kurandová
František Kyncl
Karel Malich
Vladislav Mirvald
František Pavlů
Lubomír Přibyl
Zdeněk Sýkora
Jindřich Zeithamml

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *