Artalk.cz

TZ: Rok 2019 byl pro Moravskou galerii rokem výzev

Rok 2019 byl pro Moravskou galerii rokem výzev / Brno / 9. 1. 2020

Moravská galerie se v loňském roce soustředila především na nové pojetí prezentace umění 19. století, které vyústilo v otevření mimořádně úspěšné a hojně navštěvované expozice Brno předměstí Vídně. Velké množství energie vložila také do mezinárodně respektovaného Muzea Josefa Hoffmana v Brtnici, zcela novou výzvou byla i energeticky soběstačná výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, jež ukazuje možné směřování v době klimatických změn. V roce 2019 navštívilo Moravskou galerii 118 628 návštěvníků, což je velmi vysoké číslo vzhledem k rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea.

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno
Pražákův palác, Husova 18, Brno
Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno
Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky
Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice u Jihlavy
Depozitář, Terezy Novákové 64a, Brno-Řečkovice

Novou expozici umění 19. století Brno předměstí Vídně navštívilo za měsíc a půl od otevření téměř dvanáct tisíc návštěvníků. Pro srovnání, za celý rok 2016 vidělo původní sbírku umění od gotiky po 19. století v Místodržitelském paláci 6 985 osob, za rok 2012 (před zavedením vstupu do expozic zdarma) 3 358 osob. Koncepce expozice byla postavena především na otevřenosti vůči návštěvníkům – popisky exponátů jsou vstřícnější k široké veřejnosti, vstup do expozice je pojednán edukativně-hravou formou, návštěvník si může ověřit své uznalosti díky interaktivní časové ose, se sochami z období gotiky a baroka se seznámí v zrcadlovém bludišti. Rovnocennou součástí expozice je i multimediální zóna, která zprostředkovává poznatky
o umění 19. století těm nejmladším návštěvníkům. Galerie zachovala dobrovolné vstupné, což se velmi osvědčilo. V podobném duchu chce galerie prezentovat další etapy starého umění v Místodržitelském paláci, vše ale závisí na finančních prostředcích, jež galerie zatím nemá k dispozici. Vedení Moravské galerie dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že prostory v Místodržitelském paláci nejsou bezbariérové, vybudování výtahu je proto prioritou.

V loňském roce se podařilo rapidně zvýšit návštěvnost také v Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici, kde galerie zbudovala letní kavárnu s půjčovnou elektrokol, expozici doplnila
o interaktivní zónu, zorganizovala zde letní artcamp, přednášky a workshopy. Muzeum Josefa Hoffmanna navštívilo 5 081 osob, což je pětinásobek průměrné návštěvnosti v předešlých letech.

Za mimořádně důležitý projekt galerie považuje výstavu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, která ke svému provozu využila obnovitelné zdroje energie. Napojení na solární elektrárnu se ukázalo jako možné řešení v době klimatických změn, kvůli nedostatku slunečního svitu omezila galerie provoz výstavy pouze jednou. „I v našich příštích projektech se chceme zabývat udržitelností. V roce 2021 začneme s výstavbou nového depozitáře v Řečkovicích, máme velký zájem na tom, aby budova byla co nejpřívětivější k životnímu prostředí,“ říká Jan Press, ředitel Moravské galerie.

Rok 2019 byl pro Moravskou galerii výjimečný i co do výstav, na nichž se galerie podílela prostřednictvím zápůjček. V Boskovicích se prezentovaly obrazy tamního rodáka Otokara Kubína, do Prahy putovala výstava Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, která byla k vidění v Místodržitelském paláci v roce 2018. Moravská galerie se podílela i na retrospektivní výstavě Františka Foltýna ve Východočeské galerii v Košicích. Významné zápůjčky plánuje Moravská galerie také na rok 2020 – obraz Zuzana a starci od Artemisii Gentileschi, který je nyní součástí stálé expozice Brno předměstí Vídně, bude prezentován na výstavě věnované problematice sexuálního obtěžování v umění „Me too: Susanna and the Elders“ ve Wallrafově–Richartzově muzeu v Kolíně nad Rýnem. Pětapadesát fotografií Jana Svobody ze sbírek Moravské galerie vycestuje do Londýna na velkou retrospektivu „Jan Svoboda: Against the Light“.

V roce 2019 získala Moravská galerie do sbírek umělecké předměty v hodnotě přes 6 milionů korun (z toho předměty získané darem v hodnotě téměř 4 miliony korun, nákup z vlastních zdrojů za více než 2 miliony korun, příspěvek MKČR činil pouze 340 000 Kč). Akvizice byly úzce spjaty s aktuálními projekty, na nichž Moravská galerie pracuje. Pro novou expozici Brno předměstí Vídně galerie zakoupila židli Adolfa Loose, další významná akvizice předesílá výstavu Bohumíra Matala, která je naplánována na rok 2022 v Místodržitelském paláci. Galerii se podařilo získat Matalovy dopisy a skicák se surrealistickými kresbami z pracovního tábora v Lohbrücku. Do sbírkového fondu zakoupila galerie rozměrný objekt umělce Petra Kvíčaly ZIG ZAG, který je již několik let součástí sochařského parku před Pražákovým palácem. Velký počet nových přírůstků je z oblasti textilu a módy, galerie do svých sbírek zakoupila designové oděvy od Liběny Rochové, Terezie Kladošové či Moniky Drápalové. V roce 2020 chce Moravská galerie usilovat o to, aby mohla jako státní instituce čerpat prostředky z akvizičního fondu MK ČR.

Moravská galerie se v loňském roce věnovala i tématům mimo umění, využila dotační program pro ochranu tzv. měkkých cílů. V prostorách Uměleckoprůmyslového muzea uspořádala nácvikové cvičení simulující krizové situace, jako například útok ozbrojeného střelce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *