Artalk.cz

TS: Erika Szőke

Erika Szőke: Speculum mundi (Domáce práce a iné významotvorné postupy) / Kurátor výstavy: Máté Csanda / Galéria Medium / Bratislava / 8. 1. – 9. 2. 2020

Erika Szőke: Speculum mundi (Domáce práce a iné významotvorné postupy)

Kurátor výstavy: Máté Csanda

Vernisáž výstavy sa uskutoční
8. januára 2020 o 18:00 hod. 
Výstava potrvá do 9. februára

Fotografie, fotografované objekty a obrazotvorné aparáty v ich úzadí. Zásahy, intervencie a objets trouvés zachytené skrz jazyk fotografie. Fotografia, ktorá dokumentuje a ktorá sa zároveň spolupodieľa na vytváraní fenomenálnej reality. Fotografia, keď sa stáva predmetom sebareflexie. Ikonografia každodennosti a poetika pominuteľnosti. Vytrácajúce sa obrazy: zánik a erózia významu. Rodinná záhrada ako pole interakcií, kde sa zbiehajú súradnice rôznych motivických osí a metaforických postupov. Pokusy a nábehy o zachytenie vznešenosti, ruka v ruke s dokumentaristickým záujmom o jazyk a poetiku profánnosti a banality. Decentný
pátos a subtílny humor. Presahy a prieniky medzi rôznymi registrami pamäte a temporality. Rodinný orech ako mĺkvy svedok, ako sujet, ako projekčná plocha, opora a rekvizita (osobnej i rodinnej) pamäte.

Výstava Speculum Mundi ponúka malý prierez tvorby Eriky Szőke z posledného obdobia, pričom väčšina vystavených prác vznikla v roku 2019. Autorka pracujúca prevažne v médiu fotografie žije a tvorí vo Veľkom Kýre (Okres Nové Zámky). Medzi 2000-2005 študovala na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre o. i. v ateliéri Karola Barona.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *