Artalk.cz

do 6. 1. 2020 / Výzva Open Air Galerie Nonstop na podání uměleckých projektů 2020 a 2021

Úzký, ale otevřený prostor, v němž představy o umění nenarážejí na strop, ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám.

Nabízíme výstavní prostory na dobu tří měsíců ve veřejném prostranství uličky v památkové zóně historického centra města Jihlavy pro- pojující hlavní náměstí s hradebním prostorem u kostela sv. Jakuba. Ulička je charakteristická středověkým velmi úzkým půdorysem a zachovalými členitými fasádami historických domů.

Zajistíme:

 • odměnu pro umělce ve výši 5 000,-
 • uhrazení nákladů na materiál a cestovné do výše 10 000,-
 • po dohodě možnost zajištění přepravy díla
 • asistenci při instalaci, průběhu výstavy a deinstalaci
 • vytištění pozvánek a plakátů, jejich grafickou úpravu a propagaci v místních médiích
 • zajištění drobného pohoštění a programu vernisáže (dle přání a po dohodě s vystavujícími)

Zabezpečení děl:

 • instalace je pod dohledem kamer městské policie – ulička se v noci zavírá
 • díla nejsou pojištěna

Poznámka:

 • díla po skončení výstavy zůstávají v majetku jejich autorů

Návrhy uměleckých projektů zasílejte na adresu:

Statutární město Jihlava
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Masarykovo náměstí 1
586 01 Jihlava

Návrhy musí obsahovat:

 • koncept uměleckého projektu (nejlépe s obrazovou dokumentací)
 • koncept doprovodných programů v průběhu výstavy (vítáme interaktivní projekty s autorskými vstupy v průběhu výstavy)
 • ekonomickou rozvahu uměleckého projektu
 • stručný životopis autora

Termín uzávěrky: 6. 1. 2020 ve 14 hodin
Výsledky budou zveřejněny nejpozději 31. 1. 2020 na facebooku a webových stránkách galerie Nonstrop, vybraný autor bude informován.

Facebook: www.facebook.com/ Galerie-Nonstrop
Web: www.jihlava.cz/nonstrop
Kontakt na kurátora: Vít Kraus, Na Hliništi 11, 586 01 Jihlava, tel.: 777 062 288, mail: vitkraus1@gmail.com
Kontakt na magistrát: Ivana Jelínková, tel.: 608 258 624, ivana.jelinkova@jihlava-city. cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *