Artalk.cz

TZ: Moravská galerie představí smyšlenou hudbu Petera Grahama

Moravská galerie představí smyšlenou hudbu Petera Grahama / Moravská galerie v Brně / Brno / 9. 12. 2019

Moravská galerie vystaví v Pražákově paláci grafické partitury hudebního skladatele a improvizátora Petera Grahama. Graham působí na brněnské JAMU, již od 70. let se zabývá nekonvenčními zápisy hudby. Autora, známého též jako Jaroslava Šťastného, inspirovaly debaty s Daliborem Chatrným či vizuální poezie Jiřího Koláře. V rámci dočasné intervence v expozici ART IS HERE galerie představí hudební představy na papíře, které vznikaly mezi lety 1972–2002.

Dočasná intervence v prostorách expozice ART IS HERE představuje tvorbu Petera Grahama v oblasti grafických partitur a hudebních konceptů. Hudba smyšlená, nebo chceme-li, hudba pro oči, je ukázkovým příkladem intermediálního umění, v němž se zvuk a vizualita vzájemně prostupují. Grahamovy první pokusy o nekonvenční zápis hudby vznikaly počátkem 70. let., kdy probíhaly pro autora formativní debaty o umělecké tvorbě s Daliborem Chatrným a také s pedagogy Bohuslavem Řehořem a Aloisem Piňosem. Řada výtvorů v 70. letech šla bezprostředně po vzniku do sbírky Jiřího Valocha, byl to právě on, kdo fenomén partitur od 60. let průběžně sledoval.

V rámci vystavených děl se uplatňují různé formy záznamů. Mezi gestické patří Pocta Janáčkovi, která je určena k hudební imaginaci, je ji ale možné i hudebně realizovat obsazením Janáčkových komorních skladeb. Hudební cvokogram Skicák šíleného skladatele pro změnu vychází z přímé inspirace cvokogramy Jiřího Koláře. K oblasti vizuální poesie má blízko partitura Get Out of Whatever CAGE (1992), určená pro libovolné obsazení 4–24 nástrojů. Její vznik byl inspirován výtvarným dílem Johna Cagea Not Wanting to Say Anything About Marcel.

Hudbu Petera Grahama (*1952) hrála celá řada českých a zahraničních interpretů, jako klavírista improvizátor vystupuje v duu Palagrachio (s Ivanem Palackým) a v projektech Pavla Zlámala, je členem Didrik Ingvaldsen Orchestra a vede vlastní Peter Graham Trio. V letech 1993–2009 byl dramaturgem festivalu Expozice nové hudby. Publikoval celou řadu studií o současných skladatelích, zejména o Johnu Cageovi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *