Artalk.cz

TS: Ilona Németh a Lucia Tkáčová

Ilona Németh, Lucia Tkáčová / Čas tuhne inde / v spolupráci: GUTENART / Soda Gallery / 11. 12. 2019 – 31. 1.2020

Ilona NÉMETH, Lucia TKÁČOVÁ

Čas tuhne inde
Vernisáž: 10. december 2019, o 19.00 hod
Trvanie výstavy: 11. 12. 2019 – 31. 1.2020
V spolupráci: GUTENART
Čas tuhne inde je výstava, ktorá pôvodne vznikla pre priestory Galérie J. Kollára v Banskej Štiavnici. Skladá sa z objektov rôznej povahy a určenia, ktoré sa v budove GaJK nazbierali počas uplynulých desaťročí a z ktorých Ilona Németh a Lucia Tkáčová vytvárali miesto-špecifické inštalácie. Autorky sa zaoberali predmetmi, ktoré nie sú považované za umenie a pri ktorých sa otvára otázka, či do galérie vôbec patria a aká je ich úloha v nej. Takéto predmety, vnímané ako zhmotnené naplaveniny času, stelesňujú novodobé dejiny budovy GaJK a ľudské rozhodnutia, ktoré túto históriu tvoria.
Výstava v GaJK pod názvom Čas tuhne uprostred bola prvou kapitolou projektu. Po jej skončení sa inštalácie previezli do galérie SODA, kde sú vystavené v bielej kocke, oprostené od proveniencie a oslobodené od väzieb na pôvodné prostredie a účel. Ich prítomnosť v galérii súčasného umenia je pokračovaním experimentovania s pozeraním sa na tieto predmety, s ich klasifikáciou a hodnotou. Predmety sa presadením do kontextu galérie SODA stávajú objektami, vnímame ich výlučne ako umenie, v ich formálnej, estetickej, odpolitizovanej prítomnosti.
Novovzniknuté objekty majú rôznorodý charakter, sú poskladané z masívneho galerijného inštalačného systému, naprojektovaného v roku 1989 špeciálne pre GaJK Ing. arch. Vojtechom Novotným a Ing. arch. Jánom Mutkovičom a z nábytku rôzneho pôvodu, ktorý zavadzal priamo v expozíciách. Kancelárske žalúzie a prebytočné odvlhčovače vzduchu, nakúpené z Nórskeho grantu, ktoré boli súčasťou výstavy Čas tuhne uprostred, zostali nainštalované v GaJK ako dlhodobá expozícia. Meta-dielom výstavy je prečistená Galéria J. Kollára, oslobodená od nánosov času. Po výstave v SODA sa predmety vrátia naspäť do ich prirodzeného biotopu, do galérie v Banskej Štiavnici. Ich ďalší osud je v rukách Galérie Jozefa Kollára a ľudí, ktorí ju tvoria.
Výstava vznikla v spolupráci s GUTENART – Sebastiánom Komáčkom a Jozefom Vančom.
Text: Lucia Tkáčová
Preklad a úprava textov: Katarína Hrušková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *