Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová leden 2020

Program Galerie Klatovy / Klenová leden 2020 / 2. 12. 2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 12. 1. 2020
KOSMOS
Pro výstavu s tématem vesmír jsem vybral umělce různých generací od již nežijících přes starší až po poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří k tématu přistupují z různých úhlů pohledu, vnímají ho na základě rozdílných zkušeností a využívají rozmanité výrazové prostředky od malby, grafiky a objektu až k videu a instalaci. Vesmír je velmi inspirativní z různých důvodů. Nikdy nemůžeme beze zbytku poznat zákonitosti, kterými se řídí. Umělci k němu mohou přistupovat trochu jiným způsobem než vědci, mají odlišnou zkušenost a druh vzdělání. Vedle exaktního zkoumání jeho nekonečných dálek a souvislostí, které často nedokážeme odhalit, se řídí především intuicí.
Ke klasikům, kteří se vesmírem zabývali, nesporně patří František Kupka, Vojtěch Preissig, Josef Šíma, Jiří Hejna nebo Václav Boštík. Důležitým tématem se stal pro Vladimíra Škodu, Rudolfa Sikoru, Jiřího Matouška, Zdenka Hůlu nebo Josefa Žáčka. Věnují se mu Vladimír Merta, Margita Titlová – Ylovsky, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Richard Loskot a Pavla Sceranková. Univerzum je nesporně jedním ze základních témat, která umělce odjakživa zajímají a k nimž v každé době přistupují jinak v závislosti na stupni vědeckého poznání, na současném vývoji výrazových
prostředků i na stavu společnosti.
Kurátor výstavy : Jiří Machalický

17. 1. 2020 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
vernisáž výstavy
Vladimír Levora (1920 – 1999)
Vladimír Levora rodák z Křížovic u Klatov prožil dobrodružný život. Musel utéct z domova před nacisty, jako vězeň v gulagu na vlastní kůži pocítil represivní stalinský režim, aktivně se účastnil bojů na východní frontě. Toto období popsal v knize vzpomínek Ze stalinských gulagu do Československého vojska. I zápisky z této knihy, kterou začal psát po válce, posloužili představitelům tehdejšího komunistického zřízení k jeho obvinění za kritiku stávajících poměrů u nás a kritiku „našeho velkého bratra“ ZSSR. Koncem padesátých let proto jeden rok strávil v nápravním zařízení ve Valdicích. V roce 1964 se stal prvním ředitelem Okresní galerie výtvarného umění v Klatovech se sídlem na zámku Klenová, a je znám jako její zakladatel. Nejvíc je však znám v Plzeňském kraji jako malíř krajin a venkova z Pošumaví. Levorová malířská tvorba zahrnuje také, vzpomínky na válku, portréty, květinová zátiší, výjevy z městských zákoutí, trhu a rušných ulic. Galerie Klatovy / Klenová ve spolupráci s rodinnými příslušníky, sběrateli a autorovými přátelí v roce 2020, sto let od malířova narození přináší výstavu, představující část jeho výtvarného díla, jako poctu člověku, který se zasloužil o její zrod.
Kurátor výstavy : Michal Lazorčík
Výstava potrvá do 15. 3. 2020.

Akce

Přednášky
31. 1. 2020, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D : Archeologický výzkum tábora v Letech
Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni realizovala v roce 2017 a 2019 archeologický výzkum tábora v Letech v okrese Písek. Provedený archeologický výzkum prokázal, že se pozůstatky takzvaného „Cikánského tábora“; z let 1942-1943 z velké části velmi dobře dochovaly pod dnešním povrchem. Sondáží byl odhalen půdorys tábora a relikty zástavby jeho jednotlivých částí. Velké množství artefaktů nabízí detailní pohled do každodenního života v táboře a nalezeny byly také osobní věci vězňů a vězeňkyň. Menší odkryv identifikoval přesnou polohu hřbitova obětí tábora, kde byl prozkoumán hrob dospělé ženy a hrob dítěte. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro plánovanou úpravu plochy průmyslového vepřína a zřízení nového památníku holokaustu Romů a Sintů.

Výtvarné dílny
11. 1. 2020, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Kosmos
Inspirováno aktuální výstavou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *