Artalk.cz

TZ: Galerie Rampa představuje novou výstavu cyklu Material times

Galerie Rampa představuje novou výstavu cyklu Material times / Ústí nad Labem / 25. 11. 2019

4. prosince 2019 od 18 hodin bude v Galerii Rampa v budově Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahájena druhá výstava cyklu material times s názvem ATTENTION PEOPLE. Inspirací k sérii soch doplněné o obrazy byl autorčin pobyt v New Yorku, kde neustále narážela na velké množství výstražných kuželů, což jí vedlo k zamyšlení nad úzkostmi a obavami, které jsou způsobeny katastrofickými scénáři, které nás neustále obklopují. Letošní výstavní program galerie tvoří kreativní platforma 3Kurátorky, která vznikla v rámci Kurátorských studií.

Danu Bartoníčkovou inspiroval k vytvoření této série soch a obrazů pobyt v New Yorku, kde na každém kroku narážela na oranžové výstražné kužely, avšak i na nesmyslných a očividně bezpečných místech. To ji dovedlo k zamyšlení se nad úzkostmi a obavami, vznikajícími z poplašných zpráv i fake news, které zásadně děsí okolí svými katastrofickými scénáři. Autorka kombinovanými uměleckými prostředky vyjadřuje hned několik významových rovin. Na jednu stranu kritizuje společnost, která na planetě vytváří čím dál tím větší chaos. Ovšem z jiného úhlu pohledu pozitivně apeluje na jednotlivce, aby udržovali a ještě více rozvíjeli vzájemné kolektivní sdružování, a to efektivně využili v boji za solidárnost i kvalitní přírodní podmínky. Podstatným aspektem v díle ATTENTION PEOPLE je i pohled na ženské a mužské role ve společnosti, a tím vyvstávající otázka, do jaké míry dokážeme vnímat jeden druhého jako rovnocenného partnera bez ohledu na pohlaví.

ATTENTION PEOPLE je druhou výstavou cyklu material times, ve kterém hrají hlavní roli specifika materiálů. Hlavním prvkem této prostorové instalace je intarzie, neboli výtvarné dílo skládané a lepené z různých druhů materiálů, struktur i barev. V tomto případě se jedná o vosk, kombinovaný zejména se sádrou, dřevem a kovem. Cyklus material times prezentuje návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu výstavy cyklu material times pracují s jednoduchou, ale efektní scénografií.

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Letošními kurátory Galerie Rampa jsou 3Kurátorky ve složení Alžběta Horáčková, Kristýna Hájková a Diana Kněžínková.

3Kurátorky je novou kreativní platformou, prvním impulzem pro její vznik byla možnost tvořit po šest měsíců výstavní program v karlínské Invalidovně. 3Kurátorky aktuálně pracují na koncepcích prodejních výstav pro pražské postprodukční a nahrávací studio NAPA Records, spolupracují s privátní prodejní galerií Knupp Gallery a zúčastňují se různých open callů.

Výstava vznikla za podpory Ústeckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Fakulty umění a designu a Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstava potrvá od 5. 12. 2019 do 26. 1. 2020. Vernisáž proběhne 4. 12. 2019 od 18 hodin po přednášce Tibora Uhrína v rámci cyklu Čelem k umění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *