Artalk.cz

TS: Skryté kurikulum

Ane‌ ‌Hjort‌ ‌Guttu,‌ ‌Maja‌ ‌Hodošček,‌ ‌Adelita‌ ‌Husni-Bey,‌ ‌Jana‌ ‌Kapelová,‌ ‌Barbora‌ ‌ Kleinhamplová‌ ‌&‌ ‌Zbyněk‌ ‌Baladrán,‌ ‌Servet‌ ‌Kocyigit,‌ ‌Eva‌ ‌Koťátková,‌ ‌Annette‌ ‌Krauss,‌ ‌Erik‌ ‌Sikora,‌ ‌Maja‌ ‌Štefančíková,‌ ‌Pilvi‌ ‌Takala / Skryté kurikulum / Kurátorky:‌ Jana‌ ‌Kapelová,‌ ‌Eliška‌ ‌Mazalanová‌ ‌/ tranzit.sk / Bratislava /  ‌14.‌ ‌11.‌ ‌2019‌ ‌–‌ ‌29.‌ ‌2.‌ ‌2020‌ ‌

Vedeli by sme si predstaviť, aká by bola naša spoločnosť, ak by bol model vzdelávania založený na vzájomnom rešpekte a demokratických princípoch?

To je ústredná otázka medzinárodného výstavného projektu, ktorého vernisáž sa uskutoční 14. novembra v tranzit.sk.

Kurátorky Jana Kapelová a Eliška Mazalanová prevzali názov výstavy z kritickej pedagogiky, kde sa pojem skryté kurikulum používa ako definícia „vedľajších účinkov“ školského vyučovania. Počas odovzdávania vedomostí a zručností formálneho kurikula dochádza aj k prenosu mnohokrát nezamýšľaných vzorcov správania, názorov, spoločenských noriem a ideológií. Študentky a študenti si ich nevedomky osvojujú a následne ich používajú v ďalších fázach svojho života. Skryté kurikulum je tak nie celkom vedomým procesom a môže reprodukovať aj už existujúce nerovnosti v spoločnosti a hierarchickú štruktúru. Avšak aktuálny výstavný projekt sa zaoberá aj tým, za akých podmienok môže mať jeho zvedomenie emancipačný a transformačný potenciál.

Zaspal som. Pršalo. Dostal som defekt. Zomrelo mi mačiatko. Zomrela mi babička. Po ceste som musel pomôcť starčekovi, ktorý spadol. Vybil sa mi telefón. Zmeškala som autobus, pretože nám presunuli zastávku a nedôverovala som vodičovi. (Z diela Anette Krauss: EXCUSES, v ktorom skúma ospravedlnenky žiakov z vyučovania. 2007 – súčasnosť.)

Výstava sa kriticky stavia k predstave školy ako systému, ktorý v študentoch a študentkách potláča zvedavosť a vnútornú motiváciu učiť sa a vzdelanie degraduje na zber známok s cieľom nadobudnúť „papier“ o jej absolvovaní. V takomto rozpoložení sa vzdelávanie stáva predovšetkým trhom a sociálnu spravodlivosť nahrádza zaslepená meritokracia. Deti sú „priemyselne“ nútené zvládnuť rovnaké množstvo učiva rovnakým spôsobom za rovnaký čas. Pri učení, ale aj neskôr pri práci, sa tak v mozgu namiesto endorfínov vyplavuje adrenalín, namiesto šťastia sa produkuje stres, čo zanecháva neblahé stopy na životoch nás všetkých.

Skryté kurikulum vychádza z dlhodobého kurátorského výskumu, ktorý okrem iného zahŕňal diskusie s lokálnymi odborníkmi na vzdelávanie, predstaviteľmi vzdelávacích iniciatív, aktivistami a pedagógmi tradičných, ale aj alternatívnych škôl. Predstaví diela autorov, ktorí pôsobia v odlišných geopolitických kontextoch a reflektujú veľmi rôznorodé prístupy k vzdelávaniu. Od Nórska, Fínska, Holandska, cez Slovinsko, Taliansko, Turecko, až po Česko a Slovensko.

Okrem vystavených diel je dôležitou súčasťou výstavy jej performatívna časť, ktorá pozostáva z kurzov, workshopov, prednášok. Táto časť bude vychádzať z troch hlavných línií: Proces „odučenia sa“ východísk a presvedčení, ktoré sú nám vštepované v škole; priblíženie pojmov radikálnej pedagogiky a demokratického vzdelávania, a nakoniec reflexiu súčasného stavu školstva na Slovensku a priblíženie možností, ako ho reformovať.

SKRYTÉ KURIKULUM

výstavný projekt

Participujúci umelci: Ane Hjort Guttu, Maja Hodošček, Adelita Husni-Bey, Jana Kapelová, Barbora Kleinhamplová & Zbyněk Baladrán, Servet Kocyigit, Eva Koťátková, Annette Krauss, Erik Sikora, Maja Štefančíková, Pilvi Takala

Kurátorky: Jana Kapelová, Eliška Mazalanová
Kurátorská spolupráca: Judit Angel

Priestorový dizajn: Matej Gavula

Grafický dizajn: Magda Scheryová

14. 11. 2019 – 29. 2. 2020

Vernisáž
14. november 2019, 18:00

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Podporené z verejných zdrojov FPU.