Artalk.cz

TZ: O 50 let později

O 50 let později / kurátorka: Martina Vítková / Galerie umění Karlovy Vary  / Karlovy Vary / 15. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Vystavující umělci: Eduard Antal, Katarína Balúnová, Štefan Belohradský, Jiří Bielecki, Jarmila Čihánková, Ladislav Daněk, Marián Drugda, Jan Dudešek, Oleg Fintora, Vladana Hajnová, Vladimír Havlík, Jiří Hilmar, Viktor Hulík, Dalibor Chatrný, Ivan Chatrný, Zbyněk Janáček, Jaroslav Jebavý, Ladislav Jezbera, Radoslav Kratina, Zdeněk Kučera, Štěpán Málek, Kubo Novák, Eduard Ovčáček, Lubomír Přibyl, Aleš Svoboda, Miloš Urbásek, Robert Urbásek, Jiří Valoch

Klub konkretistů byl založen na pražské Kampě 9. května 1967 a brzy se stal otevřenou platformou pro geometrické a neokonstruktivní umění v Čechách i na Slovensku. Už od počátku měl klub mezinárodní ambice. Klub konkretistů byl inspirován či existoval paralelně s francouzskou skupinou GRAV, německým ZERO, nizozemským Nul či italským hnutím Arte programmata. V Čechách se neokonstruktivní umění projevilo poprvé v 60. letech XX. století skrze umělce skupiny Křižovatka, okolo výstav Nové citlivosti a právě v Klubu konkretistů. Jedna z nejdůležitějších výstav se konala v roce 1969 právě v Galerii umění v Karlových Varech. Dnešní, o 50 let pozdější výstava, připomíná kontinuitu uskupení, které i přes nepřízeň osudu a přirozenou erozi vydrželo víc jak půl století na umělecké scéně. Jedenáct autorů z výstavní kolekce se účastnilo představení Klubu konkretistů již před padesáti lety, na výstavě ale také uvidíte sedmnáct autorů pokračujících v jejich práci. Všechny spojuje myšlenka postavit racionalitu, metodičnost, řád a zájem o vědu proti chaosu světa.

Na výstavě se schází dílo několika umělců, kteří v Karlových Varech vystavovali už v roce 1969: Eduard Ovčáček, Jiří Hilmar, Radoslav Kratina, Dalibor a Ivan Chatrní, Jiří Bielecki, Zdeněk Kučera a Jiří Valoch, ze Slovenska Eduard Antal, Štefan Belohradský a Jarmila Čihánková. Generačně s nimi souzní Miloš Urbásek a Lubomír Přibyl. Důležitou skutečností je ovšem fakt, že Klub konkretistů i po více jak padesáti letech žije, rozrůstá se o autory, jejichž umělecká a filozofická pozice konvenuje konkrétním postojům klubu. Zastoupeni jsou umělci silné generace, jež zažila neformální neokonstruktivistické společenství v 70. a 80. letech – Jaroslav Jebavý, Aleš Svoboda, Viktor Hulík, Oleg Fintora, Marián Drugda, Zbyněk Janáček, Vladimír Havlík, Štěpán Málek, Ladislav Daněk. Vystavují tu také autoři, kteří si cestu ke geometrickému umění a k nesentimentálnímu pohledu na materiál hledali po roce 1989 – Vladana Hajnová, Ladislav Jezbera, Kubo Novák, Robert Urbásek, Katarína Balúnová. Ze Švýcarska, z jedné z pravlastí konkretismu, hostuje na výstavách KK3 Jan Dudešek.

Platforma klubu je mnohem širší – na výstavě se objevuje pouze výběr autorů a děl. Pokud bychom chtěli představit všechny tvůrce, kteří byli členy či sympatizovali a vystavovali s Klubem konkretistů od roku 1967 do dneška, šlo by téměř o 200 autorů.

Čím se liší Klub konkretistů od ostatních hnutí? Přátelstvím. Po násilném rozpuštění klubu v roce 1971, v době, kdy většina autorů nemohla vystavovat, se společenství udrželo díky vzájemným setkáním a výměnami děl mezi členy a adepty klubu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *