Artalk.cz

TZ: Filla, Čapek a Kubišta putují do Roudnice

Filla, Čapek a Kubišta putují do Roudnice / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Roudnice nad Labem / 1. 11. 2019

V roudnické galerii se představí nejvýznamnější čeští kubističtí umělci v čele s Emilem Fillou, Josefem Čapkem a Bohumilem Kubištou. Výběr velmi ceněných obrazů a soch, vypůjčených ze Západočeské galerie v Plzni, bude koncentrovaným koktejlem kubistických tendencí z let 1910 až 1932. 

Prezentace jednoho z pilířů českého moderního umění, kubismu, se v Ústeckém kraji nekonala již dlouhou řadu let. Nyní však bude tento proud připomenut výstavou Hlava+sklo, která se v Galerii moderního umění zahajuje 7. listopadu a představí tvorbu několika výrazných osobností a světově uznávaných autorů, jako jsou Emil Filla, Bohumil Kubišta, Josef Čapek, nebo také Václav Špála, Otto Gutfreund a Antonín Procházka. Význam tohoto projektu dokládá i úzké partnerství se Západočeskou galerií v Plzni.

Na základě této spolupráce bude možnost shlédnout nejcennější jádro sbírek plzeňské galerie, které nebývá vystaveno v této podobě ani v domovské instituci. Ta se na kubistickou tvorbu dlouhodobě cíleně zaměřuje a kolekce, kterou spravuje, patří spolu s díly z Národní galerie k tomu nejlepšímu z českého moderního umění.

Název výstavy Hlava+sklo odkazuje k nejčastějším motivům, zpracovávaných v oblasti malířství i sochařství, přesto bude ukázáno podstatně širší spektrum námětů. Nebudou chybět ani Kubištova velkoryse pojatá díla s antickými a náboženskými výjevy nebo Gutfreundovy bronzové studie psychologie postavy.

Cílem celého projektu je především zprostředkovat publiku ústeckého kraje tvorbu nejvýznamnějších českých kubistických autorů a demonstrovat kvality českého moderního umění na ikonických příkladech. S tím bude souviset také edukativní charakter výstavy a řada specificky zaměřených doprovodných programů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *