Artalk.cz

TS: Ľuboslav Paľo

Ľuboslav Paľo / Otcovia / Kurátorka: Barbara Brathová / Galéria Čin Čin / Bratislava / 6. 11. –  29. 11. 2019

ĽUBOSLAV PAĽO – FATHERS/ OTCOVIA

Kurátorka: Barbara Brathová

Galéria Čin Čin

Otvorenie: 5.11. 2019 o 18.00

Trvanie: 6.11. –  29.11. 2019

Ľuboslav Paľo sa necíti byť maliarom. Od komornejšieho formátu ilustrácie sa snaží urobiť výtvarný presah  na väčšiu plochu obrazu, vysporiadava sa s farbou (jej matériou, štruktúrou, vlastnosťami), veľkorysejšou perspektívou v kompozícii.  Iné médium vníma ako osobnú výzvu a priestor pre vlastný názor neviažúci sa na textovú predlohu. K dielu pristupuje so zodpovednosťou sebe vlastnou, s jasne zadefinovanou ideou, s analytickým nadhľadom a so sympatickou pokorou.   

Výstava Fathers“ (Otcovia) je ďalším posunom v jeho tvorbe – prezentuje kolekciu olejomalieb (len fragmentálne kombinovanú s akrylom). Expozícia je postavená na motívoch textu psychológa Daniela Rušaka, autora knihy rovnomenného názvu a hoci inšpirácia vznikla z textovej predlohy, jeho obrazy nie sú ilustráciami ku knihe, ale voľným maliarskym cyklom bez ambície konkrétneho konceptuálneho programu. Autor sa koncentruje na tematické okruhy medziľudských vzťahov, ktoré sú dokumentované na naturalistickom živote zvierat. Rieši tému rodiny, morálky, spoločenské vzťahy v globálnom pohľade, ale aj intímne vzťahy muža a ženy a vlastné existenciálne pocity. Tie sa personifikujú v motíve zvieraťa – šelmy, k majestátnosti ktorej prechováva obdiv a zároveň v nej odhaľuje zraniteľnosť mačiatka i starého unaveného tigra.

V jednotlivých obrazoch zväčša profiluje prostredia interiéru bytu, domu, ktoré vytvárajú akúsi kulisu/backround deju, do ktorého alogicky situuje divú zver, zároveň do plochy implantuje abstraktnú geometriu, využívajúc často fluorescenčné farby. V danom koncepte vzniká pozoruhodná symbióza realistickej maľby a surrealistického motívu, ktorá generuje v ploche napätie a kreuje kontru reality a fantázie.

————————————–

Ľuboslav Paľo sa narodil 14.6. 1968 vo Vranove nad Topľou. V rokoch 1987 – 1992 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Prešove, v rokoch 1992- 1998 na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya. Po ukončení štúdia na VŠVU absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts).   Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike, knižnej ilustrácii a ostatné dva roky intenzívnejšie maľbe. Na VŠVU vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy. Od roku 2018 pôsobí vo funkcii vedúceho Ateliéru ilustrácie na katedre grafiky VŠVU.  Ilustračnú tvorbu vystavoval v mnohých krajinách – SR, ČR, Japonsko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Čína, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Chorvátsko. Absolvoval workshopy a prednášky (workshop BIB, Museum of Modern Art Shiga-Japonsko, Academy of Fine Arts Katowice- Poľsko, Accademia Belle Arti- Macerata, Taliansko, Aarhus- Dánsko).

Ilustroval viac ako 50 kníh, niektoré z nich boli preložené a publikované  vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, U.K., Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero ocenení doma aj v zahraničí ( Najkrajšie knihy Slovenska, Cena Ľudovíta Fullu, Zlaté jablko BIB 2005, Bienále ilustrácií Oita). Spolupracoval periodicky so zahraničnými vydavateľmi,  predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem Press. Zúčastnil sa mnohých domácich a zahraničných porôt (BIB Bratislava 2009, A Well Designed Book Katowice 2008, Salon du Livre et de la jeunesse Paris 2013, Exhibition Bologna Book Fair 2011) niektorým aj predsedal. Svojou ilustračnou tvorbou sa približuje v typologizácií kníh k tzv. Picture Book , o ktorej vypracoval aj teoretickú štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Jablonovom pri Bratislave.

Výstavný projekt Galérie Čin Čin  v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *