Artalk.cz

TZ: Mimořádné vstupy IV.

Mimořádné vstupy IV. / Pragovka Gallery Rear / Praha / 23. 10. – 15. 12. 2019

Před vynálezem moderních měřících nástrojů, horníci měli v klecích kanárky, aby jim pomáhali při sestupech v dolech – kanárci je varovali při úniku smrtelného plynu. Na přelomu 21. století se termín „klimatický kanár“ stal varovným signálem pro všechny živé organismy, které jsou vystaveny tlaku životního prostředí – což udrželo představu, že kanárci plní roli varovného zvonku pro ostatní.

Na pozvánku od Pragovky, umělci z Kolektivu W vytvořili kolektivní dílo a vypůjčili si toto neúmyslné povolání kanárků, aby předvídali potenciální budoucnost v jejich projektu nazvaném „Entrées Extraordinaires“ – projekt započatý již v roce 2014. Přemísťujíce rodokmen tohoto kolektivního projektu do po-průmyslového kontextu továren Pragy a Kolbenu, umělci Kolektivu W zkoumají roli a postavení umělců v procesu gentrifikace a rozvoje měst, prostřednictvím problematiky práce, výroby, spolupráce a ekologie.

Jako výsledek ročního kolektivního výzkumu a měsíčního pobytu přímo na místě, Mimořádné vstupy 4 (Les entrées extraordinaires IV) je přímou reakcí na situaci Pragovky a jejího okolí. Toto prostředí stavenišť a ruin, s bývalými továrními halami, které se staly historickými památkami, a každodenní proměny jež lze pozorovat – stále připomíná průmyslovou minulost místa, ale zároveň vyvolává dystopickou fantazii budoucích ruin a nepředvídatelné důsledky post-antropocénu.

Zobrazením sedimentace a vrstev gest, reflexí a výměn – umělci touto výstavou předkládají ne řešení problému, ale spíše jeho progresi, která se nakonec promítne do „vnějšího“ prostoru – do dočasné krajiny v rekonstrukci.

Mimořádné vstupy 4 zahrnují všechny tyto problematiky – vytváří síť, která neustále kolísá mezi prostorem výstavy a jeho vnějším kontextem, a tak načrtává celý fiktivní svět, který je zřejmě na cestě k záhubě. Podobně jako archeologové kopou do zkoumané půdy, umělci Kolektivu W posbírali vystavené materiály přímo na staveništi a v jeho okolních polorozpadlých budovách. Od sebrání po opětovný užitek bylo použito široké spektrum uměleckých gest a zásahů k proměně těchto zachráněných objektů: otisku, elektrolýzy, přeměny měřítka a úhlu pohledu, přemísťování objektů a jejich reinterpretaci…

Od kusů použitých lešenářských sítí darované pracovníky na nedalekém staveništi, přes nádobí z blešího trhu a semínek ze zeleniny, které členové Kolektivu schovali z jejich inaugurační veřejné večeře organizované za jejich residence v Pragovce, až po papier-mâché vyrobené z recyklovaných administrativních dokumentů radnice Prahy 9 – umělci se ze všech těchto částeček pokusili zformulovat nový jedinečný celek.

Vysazené a znovu zasazené do kontextu architektury výstavního prostoru se tyto objekty staly vodítky k jakési hře hledání indicií. Umělci tak kladou čerstvý náhled na urbanistické změny, na postoje a proslovy které je upevňují, a na sociální a environmentální důsledky, které vytvářejí. Umělci z Kolektivu W aktualizovali ambivalentní pozice, jako je například „anarchitektura“ od Gordon Matta-Clark, a jejich přímým zápisem do architektury vytváří procesuální situace, utopické a mobilní dílo, která je stále v procesu vývoje.

V rámci tohoto přechodného období gentrifikace jsou umělci komplicové procesu, ze kterého není úniku, a tak se dobrovolně účastní jejich vlastní exkluze. Hrají ambivalentní roli – tak jako čisticí rostliny, zbavují prostor znečištění, zasahují in-situ, před destrukcí, zasazují budoucnost. Vše ale musí uniknout jakémukoliv přivlastnění – hodnota musí zůstat na symbolické straně umění.

Kanárek hlídá naše staveniště, nosí žlutou bundu, je to „whistleblower“ – ten, co spouští alarm.  Jeho hlas ale nemusí být vyslyšen.

Kolektiv W: Sylvain AZAM, Ana BRAGA, Fanny CHÂLOT, Judith ESPINAS, Sophie LAMM, Yannick LANGLOIS, Céline NOTHEAUX, Catherine RADOSA, Clément ROCHE, Giuliana ZEFFERI

Host: Ondřej HOMOLA

Pobyt a tato výstava se uskutečnily za finanční podpory Francouzského Institutu – Résidence les Collectifs d‘artistes (Paříž), Regionu Ile de France, galerie Pragovky (Praha) a Kolektivu W.

Kolektiv W děkuje: Stanislavu Bujnáčkovi, Lucii Čermákové, Fanette Escallier (Institut Français de Prague), Justine Fernandes, Michale Julinyové, Barboře Mluvkové, rodině Jana & Radky, Lunchmeatu, Veronice Plocicové, Romanu Rejholdovi (galerie Luxfer), Jean-Jacques Radosa, Anna-Lena Tsutsui, Jaroslavu Strnadovi, celému týmu Pragovky a kavárně Pragovka, a dík patří taky našim dětem, partnerům a rodinám.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *