Artalk.cz

Vyjádření autorů performance v rámci vyhlášení Cen Věry Jirousové za kritiku

Publikujeme vyjádření Davida Fesla a Slávy Sobotovičové k debatě o vystoupení v rámci Ceny Věry Jirousové

. Umělci připravili pro slavnostní večer, kdy byla vyhlášena ocenění pro začínajícího i etablovaného kritika, performance, v rámci které udělovali vlastní „ocenění“ překračující v některých případech hranici pouhého humoru. Terčem veřejné kritiky se stala převážně kategorie „Ukňouranec roku“, v rámci níž byli nominováni lidé vyjadřující se k vlastním traumatickým zážitkům na sociálních sítích. 

Od počátku jsme si vědomi kontroverze a rizik spojených s naší performancí v rámci udílení Ceny Věry Jirousové za rok 2019, obzvláště s uváděním jmen a citováním konkrétních lidí. Rádi bychom zdůraznili, že pokud jsme někoho citovali, jediným kritériem byly postoje dotyčných lidí, většinou vyjádřené v jejich veřejných projevech na sociálních sítích. Jejich použití nebylo motivováno osobními vztahy.

V několika případech jsme vědomě šli na hranu slušného chování (nebo za ni). V případě citování Martiny Smutné a Karímy Al-Mukhtarové jsme tak nepochybně učinili. Činy, kterých se jejich příspěvky týkají, jsou samozřejmě absolutně ohavné a odsouzeníhodné. Ale i v těchto případech nám šlo především o vyznění jejich projevu v nechráněném prostoru sociálních sítí. V žádném případě jsme nechtěli zlehčovat tyto události nebo poškodit citované osoby.

Naši performance jsme koncipovali jako vyjádření ke stavu kritičnosti, sebekritičnosti a mediální gramotnosti lidí v našem okruhu. Byli bychom rádi, kdyby mohla být hodnocena jako celek a v kontextu s událostí – udílením cen za kritiku. Použili jsme formát satiry jako druh podpory kritického diskurzu. Cílem nebylo prvoplánově se vysmívat lidem, ale upozornit na podceňované fenomény (například nepředvídatelnou působnost postů na sociálních sítích).

Považujeme se za feministy, nezpochybňujeme žádná z témat jako ekologická nouze, mateřství, péče a empatie. Chtěli jsme krom jiného pracovat s prolamováním tabu – máme hrůzu z jakékoliv nedotknutelnosti. Rozhodli jsme se, že raději tabu porušíme a případně se omluvíme, než bychom jej automaticky přijali.

Proto chceme kritizovat – stejně jako násilí vůči ženám – i jakoukoliv rétoriku, která vylučuje či paušálně obviňuje muže nebo jinak rozděluje lidi. Vnímáme právě ony dva zmiňované příspěvky jako v tomto ohledu problematické, jakkoli chápeme, že byly výsledkem frustrace pisatelek z vlastní špatné zkušenosti. Nicméně, pokud jsme dotyčným způsobili emoční újmu, velice nás to mrzí. Omlouváme se a přijímáme svoji zodpovědnost.

Stejně tak bereme i ve vztahu k týmu CVJ plnou zodpovědnost za obsah naší performance na sebe. Upozornili jsme pořadatelky předem, že naše vystoupení bude kontroverzní, ale konkrétní obsah jsme jim předem nesdělili.

Rezignace Kariny Kottové nás mrzí a tímto se jí veřejně omlouváme a děkujeme, stejně tak jejím kolegyním a kolegům.

 Vážíme si konstruktivnosti dosavadní debaty o problému a všem za ni děkujeme.

Autoři performance, David Fesl a Sláva Sobotovičová


Foto: Sláva Sobotovičová a David Fesl na vyhlašování Ceny Věry Jirousové, autorka snímku: Markéta Černá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *