Artalk.cz

TZ: Petr Bařinka

Petr Bařinka / ZE/MNĚ/NE/ZE/MĚ / Galerie Petr Novotný / Praha / 7. 11. – 21. 12. 2019

Na poslední výstavě letošního roku v Galerii Petr Novotný představuje svou tvorbu pražský malíř Petr Bařinka. Je to jeho premiéra v této galerii. 

Petr Bařinka se narodil roku 1979 ve Zlíně. V letech 2000 – 2007 studoval na VŠUP v Praze v ateliéru ilustrace a grafiky profesora Šalamouna a v ateliéru sochařství profesora Gebauera. V letech 2011 – 2015 pak na VŠVU v Bratislavě v ateliéru malby u profesora Csudaie. Nyní žije a pracuje v Praze.

Na výstavu byly vybrány obrazy z několika posledních cyklů, na kterých autor paralelně pracuje. Ve všech se víceméně odráží současná popkultura, ať již jde o práce více abstraktní nebo epické, figurální, které pak oscilují mezi snem a skutečností. Jejich obsah je snový, pohádkový jen na první pohled, pod povrchem se probouzejí znepokojující představy a fantazie. Plátna jsou často monochromatická, ať již jde o černou, nebo práce zářivě zlaté. Malířovou specialitou je též nemalířský prvek v obrazech – linie, tvořené vlněnou přízí. Neméně důležitou složkou práce tohoto autora jsou práce trojrozměrné, sochařské. Díla jsou to někdy komorní, často však monumentální, převážně z netradičních sochařských materiálů. Na této výstavě je zařazena alespoň jedna ukázka této velmi zajímavé části Bařinkovy tvorby. Autor tvoří i v dalších technikách současného umění, ve fotografii, filmu, animaci, vždy však se svým nezaměnitelným rukopisem.

Autor ke své tvorbě uvádí: „Umění jako výsledek stavu mysli, naplnění plánu duše, spirituální zážitek, meditace, zhmotnění energie do uměleckého díla – hmotného předmětu. To, co ve svém umění vytvářím, ke mně přichází odněkud z neznáma, často nemám racionální vysvětlení, proč dělám právě tohle. Cítím nutkavou potřebu vytvořit právě tohle dílo, na tomhle místě, v tuhle dobu a když s ním oslovím i někoho dalšího, tak je to pro mě nejvyšší zadostiučinění.”

Petr Bařinka začal samostatně vystavovat od roku 2010, od této doby se pevně etabloval na české výtvarné scéně, často vystavuje i na Slovensku. Je zajímavé a podnětné sledovat jeho vynalézavou malbu i sochařskou tvorbu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *