Artalk.cz

TZ: Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy Orlických hor

Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy Orlických hor / kurátorka: Klára Zářecká / Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové / 14. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Vztah člověka ke světu a přírodě představuje jedno z ústředních a v současnosti z hlediska stavu životního prostředí stále aktuálnějších témat nejen ve výtvarném umění. Umělec inspirovaný krajinou ve svém díle konkretizuje své místo bytí ve světě a zhmotňuje jeho genia loci. Výtvarným procesem zaznamenaná příroda vytváří obraz krajiny umožňující divákovi v symbolické rovině vnitřní reflexi a hluboký prožitek. Umělcův výklad světa v nás probouzí obdiv k doposud opomíjeným skutečnostem a otevírá před námi nové souvislosti. 

Jedním z konkrétních míst, krajinou skrytou uvnitř světa, které tvoří geografickými hranicemi vymezenou velmi malou součást země a které v určitém čase umožnilo umělcům se s ním identifikovat, společně propojit vnější a vnitřní svět v uměleckém díle, jsou Orlické hory, svébytný prostor s vlastním charakterem rozprostírající se v severovýchodních Čechách. Najdeme zde malebnou krajinu skýtající průhledy hlubokým lesem, pohledy do ztemnělého stromoví, cesty klikatící se mezi poli, horské paseky, potoky, vesnické chalupy a další každodenně prožívané skutečnosti, které zachytilo ve svých dílech několik generací výtvarných umělců, kteří se narodili, žili či přijížděli malovat a tvořit právě sem do Orlických hor a jejich podhůří. Zdejší hornatá krajina se jim svojí vizualitou a přírodní atmosférou stala od padesátých let 19. století inspirací a zůstala jí po celé 20. století, kdy se postupně přiřadila mezi nejvýraznější regiony pevně spjaté s českým krajinářstvím.

Výstava nesoucí název Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy Orlických hor připravená Galerií moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s regionálními institucemi mapuje umělecko-historický vývoj krajinářství Orlických hor s důrazem na výrazné umělecké individuality a reflektuje pestrou síť vztahů a tvůrčích vazeb mezi jednotlivými umělci s ohledem na jejich umělecká východiska.

Soubor na výstavě prezentovaných děl představuje subjektivní interpretaci časem vymezeného příběhu Orlických hor napsaného z pohledu několika generací profesně školených, ale i amatérských výtvarných umělců. Ti všichni zde zanechali svoji stopu, na níž mohou reagovat generace umělců, které teprve přijdou.

Naším záměrem bylo poukázat na rozmanitost tvůrčích pohledů na krajinu, navodit atmosféru vhodnou k bilancování proměny prostředí, ve kterém žijeme, a k zamyšlení o časech minulých, přítomných a budoucích, připomenout naše kulturní dědictví. Prezentovaný příběh je otevřen pro každého, kdo v něm chce číst, hledat a objevovat vlastní souvislosti prostřednictvím výtvarného umění.

K umělcům-krajinářům, jejichž díla jsou zastoupena na výstavě, patří Viktor Faltis, Alois Fišárek, Vladimír Hanuš, Miloslav Hégr, Oldřich Hlavsa, Miloslav Holý, Václav Hrbek, Josef Hubáček, Antonín Hudeček, Jiří Hudeček, Dana Jandová, Dagmar Junek Hamsíková, Jiří Kaloč, Robin Kaloč, Alois Kalvoda, Miroslava Kocmanová-Perná, Václav Korejz Blatinský, Alois Krčmář, Leoš Kubíček, Aleš Lamr, Milan Langer, Herbert Garrigue Masaryk, Julius Edvard Mařák, Otakar Nejedlý, Bedřich Piskač, Emil Arthur Pitterman-Longen, František Ronovský, Vojtěch Sedláček, Antonín Slavíček, Helena Slavíková, Dana Sokolová, Jan Steklík, Antonín Střížek, Jindřich Šimek, Václav Špála, Josef Štolovský, Jan Trampota, Vratislav Trampota, Richard Wiesner, Jarmila Zábranská – Sychrová, Bořivoj Žufan a další.

Komentáře

    • Adéla Růžičková

    Dobrý den, je stále otevřena výstava Krajina skrytá uvnitř světa? Děkuji, s pozdravem Adéla Růžičková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *