Artalk.cz

Topičovu salonu hrozí vystěhování

Společnost Topičova salonu, z.s. se ocitá mezi bouřlivými vlnami, po dvanácti letech svého působení na poli pražské umělecké scény jí hrozí potopení. Nezisková organizace zaměřená na výstavnictví, edukaci, nakladatelskou a literární činnost v brzké době přijde o prostory a bude muset opustit „svou galerii“. Nadšení pro dobrou věc a úcta k dlouhé a bohaté tradici drží členy spolku nad vodou, přejí si plavat dál. V tuto chvíli však potřebuje Topič záchranný kruh!

Topičovu salonu hrozí vystěhování

Naši Společnost Topičova salonu, z.s. založil v roce 2007 Ing. Pavel Vašíček, aby mohl v Topičově domě navázat na dlouhodobou tradici výstavnictví a provozovat uměleckou galerii v centru Prahy. Postupem času se činnosti galerie rozšířily o další mimovýstavní aktivity, a tak začal spolek vydávat publikace, pořádat besedy, divadlo, literární večery a výtvarné dílny pro děti.

V současnosti čítá Společnost 10 aktivních členů (mezi nimi jsou např. významní současní kurátoři PhDr. Lucie Šiklová, Ph.D, PhDr. Petr Vaňous, Ph.D, nebo kunsthistorik PhDr. Milan Pech, Ph.D), a má desítky spolupracovníků z různých uměleckých a akademických odvětví (např. prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D, prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc., PhDr. Magdalena Juříková, PhDr. Jan Rous). Za necelých dvanáct let své novodobé existence máme na svém kontě 75 monografických i skupinových výstav celé řady uměleckých forem. Podařilo se nám dosáhnout spolupráce s významnými kulturními institucemi nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, jelikož několik našich projektů mělo mezinárodní rozměr. Za dobu fungování Topičova salonu jsme oslovili velké množství návštěvníků, z nichž se řada stala stálými hosty.

Činnost našeho spolku je od počátku provozně závislá na aukčním domě 1. Art Consulting Brno-Praha, který sídlí v prvním patře Topičova domu na Národní třídě č. p. 9. Aukční dům nám poskytuje své výstavní prostory v době, kdy nepořádá své prodejní aukce. Personálně, finančně i dramaturgicky jsou však oba subjekty na sobě nezávislé.

Koncem června tohoto roku jsme od majitele aukčního domu Jiřího Rybáře dostali výpověď z prostor Topičova salonu a oznámení o ukončení spolupráce k 31. 12. 2019 z důvodů změn ve vlastnické struktuře jeho firmy. Tím jsme se dostali do existenční tísně, přišli jsme o výstavní prostory. Situace je o to naléhavější, neboť máme připravený výstavní plán a podané žádosti o granty na další kalendářní rok. Jelikož jsme nezisková organizace, nemůžeme si dovolit v rámci našich výdajů pokrýt nájemné v plné výši, proto pro naši činnost byla kooperace s aukčním domem naprosto klíčová. Po prvních poradách členů spolku je zřejmé, že jsme odhodláni dále pokračovat v našem působení na kulturním poli. Stojí tedy před námi zásadní úkol – hledat nové prostory, které by odpovídaly našemu zaměření a potřebám. Díky dlouhodobé kvalitní práci všech zúčastněných se nám podařilo docílit dobrého jména a oslovit široké spektrum lidí. Proto věříme, že pokud bychom dostali možnost, jak s tímto týmem a nasazením pokračovat dále, dokázali bychom opět kulturně oživit nový prostor a vytvořit platformu pro setkávání s uměním (každý rok jsme úspěšnými žadateli kulturních dotací Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Státního fondu kultury ČR, Městské části Praha 1).

Za Společnost Topičova salonu

Mgr. Anna Kučerová, jednatelka

www.topicuvsalon.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *