Artalk.cz

Program Galerie Klatovy / Klenová listopad 2019

Program Galerie Klatovy / Klenová listopad 2019 / Klatovy, Klenová / 4. 10. 2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 10. 11. 2019
CITY MEJKAP
Autoři / autorky : Erik Binder‚ Michal Černušák‚ Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo‚ Ján Kekeli‚ Martin
Kochan‚ Marek Kvetan‚ Zorka Lednárová‚ Milan Mazúr ml.‚ Michal Mráz‚ Erik Šille‚ Olja Triaška
Stefanovič
Výstavný projekt pod názvom CITY MEJKAP sa sústreďuje na fenomén mesta a urbannej kultúry
v súčasnom slovenskom umení. Ide o široký záber problematiky od sociálno-politických otázok,
kritického pohľadu k osobitej estetike a vizualite mestských štruktúr. Zároveň desiatka vybraných
slovenských umelcov/-kýň prináša osobité programy aj isté mediálne rozptýlenie. Na výstave sa
presadzujú súčasné polohy figurálnej maľby so vstupmi street artu a airbrushu, fotografické
dokumentárne série, fragmenty objektov až po metaforickú videoesej.
Výstava je pripravená v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Po jej uvedení v Klatovách
bude reprízovaná v Galérii UFFO v Trutnove
kurátor výstavy : Vladimír Beskid

15. 11. 2019 od 18 hodin
vernisáž výstavy
Kosmos
Pro výstavu s tématem vesmír jsem vybral umělce různých generací od již nežijících přes starší až po
poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří k tématu přistupují z různých úhlů pohledu,
vnímají ho na základě rozdílných zkušeností a využívají rozmanité výrazové prostředky od malby,
grafiky a objektu až k videu a instalaci. Vesmír je velmi inspirativní z různých důvodů. Nikdy nemůžeme
beze zbytku poznat zákonitosti, kterými se řídí. Umělci k němu mohou přistupovat trochu jiným
způsobem než vědci, mají odlišnou zkušenost a druh vzdělání. Vedle exaktního zkoumání jeho
nekonečných dálek a souvislostí, které často nedokážeme odhalit, se řídí především intuicí.
Ke klasikům, kteří se vesmírem zabývali, nesporně patří František Kupka, Vojtěch Preissig, Josef Šíma,
Jiří Hejna nebo Václav Boštík. Důležitým tématem se stal pro Vladimíra Škodu, Rudolfa Sikoru, Jiřího
Matouška, Zdenka Hůlu nebo Josefa Žáčka. Věnují se mu Vladimír Merta, Margita Titlová – Ylovsky,
Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Richard Loskot a Pavla Sceranková.
Univerzum je nesporně jedním ze základních témat, která umělce odjakživa zajímají a k nimž v každé
době přistupují jinak v závislosti na stupni vědeckého poznání, na současném vývoji výrazových
prostředků i na stavu společnosti.
Kurátor výstavy : Jiří Machalický
Výstava potrvá do 12. 1. 2020.

Přednášky

1. 11. 2019, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Mgr. Terezy Laipertové : Veselohry v neveselé době. Česká kinematografie v letech
1939−1945
Přednáška bude analyzovat kinematografii v letech 1939−1945 na území Protektorátu Čechy a Morava,
na jehož území mělo filmové umění mimořádný vliv, a to nejen v rámci kultury. Tento význam získaly
filmy díky svému účinku na obyvatelstvo, které se mohlo vyžít v kladném i záporném smyslu, což si
nacisté velmi dobře uvědomovali. Také z tohoto důvodu němečtí okupanti usilovali o podřízení
filmového odvětví. Ke spolupráci se snažili také přimět některé filmové a tvůrčí pracovníky, kteří měli
ve svých dílech po většinou ukázat pozitiva Německé třetí říše. Přestože zmíněné roky 1939−1945 patří
do nejhorších etap moderních československých dějin, spadají snímky z tohoto období do zlatého
fondu české kinematografie.

Výtvarné dílny

9. 11. 2019, 14:00, zámek Klenová
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě CITY MEJKAP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *