Artalk.cz

TZ: reSITE 2019 odhalil dva nové projekty pro Prahu a zdůraznil, že regenerace musí být uvážlivá a využívat kolektivní moc

TZ: reSITE 2019 odhalil dva nové projekty pro Prahu a zdůraznil, že regenerace musí být uvážlivá a využívat kolektivní moc / Praha / 25. 9. 2019

Během dosud nejrozmanitějšího ročníku reSITE shromáždil experty a architekty z celého světa k mezioborové konverzaci o regeneraci měst. Světoznámý designér Thomas Heatherwick (Heatherwick Studio) představil na reSITE svůj projekt obnovy paláce Savarin poblíž Václavského náměstí a druhý den na live mic stage odhalila dvojice Tomáš Císař a David Černý (Black ‘n Arch) výškový butovický projekt Top Tower. Revitalizace přírody i urbánního prostředí byly zasazeny do naléhavého kontextu předcházení klimatickým změnám. Nestačí jednat jako jednotlivci – nesmíme zapomínat na kolektivní sílu a svou roli musí plnit instituce, ať už jde o klima nebo dostupnost bydlení pro všechny generace. Příjemná veřejná prostranství mají tvořit účinnou alternativu k pohlcujícímu online světu. Jak ale poznamenala architektka Marianthi Tatari, jež s UNStudiem v Nizozemí projektuje „nejchytřejší čtvrť“ Brainport Smart District, technologie nabízejí jediný nástroj, jak lze plánovat pro budoucí nejistotu. 

“Regenerace musí být kontinuální proces. A měli bychom být při ní uvážliví,” zahájil Martin Barry 8. globální fórum reSITE, které na tři pódia, vedlejší eventy, běh a párty přitáhlo přes 1200 návštěvníků z 25 zemí.

Obsah konference si bude možné brzy připomenout prostřednictvím videozáznamů přednášek a nového formátu – podcastu reSITE, dostupných volně na reSITE.org.

Závěry reSITE

Pokud jde o města, celek městského života je větší a rozdílný než součet jeho částí. Jak poznamenala Bianca Wylie (Tech Reset Canada), města jsou shlukem návrhářů, realitních developerů, umělců, občanů, veřejných činitelů, podnikatelů a také vysídlených osob. Jen zřídkakdy se zástupci všech těchto skupin sejdou na stejném místě nebo dokonce dokáží mluvit stejným jazykem a najít společnou řeč, a i tím města trpí. „reSITE je doslova takovým místem“, poznamenal hostující kurátor Greg Lindsay – událost, která stmeluje diskuzi o budoucnosti měst skrze mnoho perspektiv, pod jednou střechou. V souvislosti s klimatickou krizí a celosvětovou klimatickou stávkou, která proběhla 20. září, vyzvala Wylie a další řečníci účastníky, aby nezapomínali na kolektivní sílu, kterou máme jako občané. Architekt Chris Precht také vystihl generační postoj slovy: „naše generace se ptá, co je možné, ne co přináší profit.“

Zápisník z reSITE 2019: co si budeme pamatovat

Během své fascinující přednášky britský designér Thomas Heatherwick (Heatherwick Studio) odhalil na reSITE nový projekt, který má být postaven v Praze v sousedství Václavského náměstí a přispěje k regeneraci komplexu Savarin skupinou Crestyl. Heatherwick trval na tom, že bychom měli „zachovávat staré budovy a pracovat kolem nich. Výhodou starých budov je jejich struktura a oduševnělost. Místa, která milujeme, bývají mnohovrstevnatá“ a všímá si toho, že lidé se sice bojí hrubých struktur, ale v konečném důsledku právě k hrubým a nenaleštěným strukturám nejvíce emočně přilnou.

Ravi Naidoo, zakladatel Design Indaba, nazval lidskou kreativitu jakožto nejvyšší obnovitelnou energii. Zdůraznil také význam technologie pro regeneraci: „V minulém století stačilo být gramotní, teď musíte být technologicky gramotní.“

Naprosto strhující rakouský architekt Chris Precht se zamyslel nad posláním dnešní profese. Řekl, že dnešní generace architektů se nezabývá teorií ani koncepty. „Zabýváme se životním prostředím, změnou klimatu a udržitelností. Naši planetu nezajímají smyšlené příběhy. Dnes bychom neměli stavět podle fiktivních vybájených příběhů, ale pro naši objektivní realitu.” Jeho studio vytváří prostory, které se propojují s lidskými smysly. Můžeme cítit, ochutnat a pojídat části budov a jejich dary. Vytváří tak různorodá centra měst, která nejsou definována bankami a korporacemi, ale zdravým životním stylem a vitalitou.

Bianca Wylie, spoluzakladatelka Tech Reset Canada, se proslavila kritikou Sidewalk Labs a technologických společností, které se snaží přisvojovat si a ovládnout veřejný prostor. Wylie zastává názor, že veřejné prostory by neměly plnit funkci obchodovatelných komodit. Připomněla nám, že promyšlená participace ve veřejných prostranstvích má velký význam. Poukázala, že všichni máme moc: „A musíte ji začít používat. Nyní. I když je skvělé sdílet jednotlivé příběhy a projekty, musíme také pamatovat na sílu a důležitost fungování jako kolektivu.“

Marianthi Tatari (UNStudio) představila ohromující a vpravdě futuristickou práci svého studia na nizozemském urbanistickém projektu Brainport Smart District, jenž má nakročeno k tomu stát se nejchytřejší čtvrtí na světě. Poukazuje na to, že „s krajinou, kde jsou lidé produktivní, můžeme vytvořit a nasytit místní ekonomiku. Nejdůležitější součástí je lidský přístup a zvýšená kvalita života je pro každého jednotlivého obyvatele.“ Podle UNStudia je nejvyšší čas, aby městská zástavba dohnala technologie. V rámci jejího projektu inteligentního města má nejvyšší prioritu vlastnictví a ochrana dat jeho obyvatel.

Yosuke Hayano, hlavní partner MAD Architects, zahájil druhý den konference prezentací, která se zabývala otázkami, „jak můžeme vyvolat emoční spojení s architekturou? Jak můžeme učinit architekturu takovým městským prostorem, aby lidé cítili, že je postavena pro ně?“. Jeho praxe usiluje o nalezení nových cest a způsobů, jak napojit člověka na přírodu. Výsledkem jsou projekty, díky nimž budoucnost města lépe a přirozeněji směřuje k tomu, aby lidé – mladí, staří, všech skupin a generací – přicházeli, žili a užívali si životní prostor společně.

Christopher Cabaldon, zkušený starosta West Sacramenta, vyprávěl o tom, jak se jeho město v posledních dvou desetiletích změnilo skrze regeneraci z průmyslového centra v pulzující město plné kultury v severní Kalifornii. „Chcete-li použít město ke změně názorů lidí, jaký to má smysl? Musíme být připraveni na to, že město změní nás, ne naopak.“ Cabaldon nabídl několik různých pohledů na to, jak přistupovat k vedení diskuze s občany ohledně městského plánování a možná překvapil radikálním názorem, kdy diskuse nebo čekání na konsensus má či nemá smysl. Jeho vize tkví v posouvání limitů a testování našich přesvědčení o městotvorbě prostřednictvím diskuse, a zde se ztotožňuje s postojem reSITE. Svou zkušenost se zapojením marginalizovaných komunit přivezl Emmanuel Pratt, zakladatel Sweet Water Foundation z Chigaca. Semínka regenerace tkví v každé komunitě. „Zapojením komunit nejen dosáhneme fyzické změny, které si lidé váží, ale navíc vytvoříme dlouhodobý kulturní přesah.“

Nový trend městského životního stylu zcela prostupuje koncept The Collective sotva třicetiletého Rezy Merchanta, který buduje flexibilní rezidenční projekty na bázi spolubydlení a vytříbeného designu, rozrůstá se z Británie do Německa a dalších zemí a inspiruje i developery u nás.

Zaznělo na 360-stupňové scéně reSITE REGENERATE

JAK
Vytvořit něco, co nevypadá jako místo, kde jsme už dříve byli.
Thomas Heatherwick, Heatherwick Studio

Technologie nám umožňují navrhovat pro budoucí nejistotu. To úplně mění způsob, jak musíme přemýšlet o budoucnosti měst.
Marianthi Tatari

Kreativita je nejvyšší obnovitelná energie.
Ravi Naidoo, Design Indaba

Snažíme se pro lidi vytvořit nové cesty, jak být v kontaktu s přírodou.
Yosuke Hayano, MAD Architects

ZODPOVĚDNOST
Naše generace se ptá po tom, co je možné, ne po tom, co přináší profit.
Chris Precht, Precht

KDO
Zapomínáme, že máme kolektivní moc. To, čemu čelíme v dnešní době, nemohou řešit jednotlivci.
Bianca Wyllie, Tech Reset Canada

Každý nový den je regenerací nás samých.
Eva Jiřičná, AI-Design

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *