Artalk.cz

TZ: Kateřina Šedá na NIGHT Plovdiv 2019

Kateřina Šedá na NIGHT Plovdiv 2019 / Česká centra – ústředí / Praha / 13. 9. 2019

V letošním roce je hlavním městem evropské kultury bulharský Plovdiv. 

Plovdivská organizace Open Art Foundation připravila v rámci celoroční události projekt s názvem Common Groud. Jeho součástí je prezentace tvorby Kateřiny Šedé, která se v Bulharsku představuje vůbec poprvé. Návštěvníci zde zhlédnou dva její dva projekty: Každej pes jiná ves z roku 2007 a Sám k sobě, který připravila „na míru“ pro výstavní sál v Dančově domě. NIGHT Plovdiv patří k nejnavštěvovanějším kulturním událostem v Bulharsku. Účast Kateřiny Šedé se koná za podpory Českého centra v Sofii, Velvyslanectví České republiky v Sofii a Honorárního konzulátu v Plovdivu.

V průběhu tohoto víkendu se v bulharském Plovdivu uskuteční na 130 kulturních události na 75 místech v nejrůznějších částech města. Chybět zde nebude ani Česká republika. Na pozvání organizátorů sem přijíždí Kateřina Šedá. O výběr umělců z Bulharska, Polska a České republiky rozhodovali organizátoři Night Plovdiv.

VLADIA MICHAYLOVA, KURÁTORKA PROGRAMU NIGHT PLOVDIV 2019:
„Letošním mottem NIGHT Plovdiv je Common Ground. Prostřednictvím tohoto motta chceme připomenout, jak je důležité být spolu i když je každý z nás odlišný. Jako každý rok i v letošním ročníku je plánováno mnoho události – v roce 2019 jich je přes 120. Nadace Open Arts připravila řadu projektů, které přinesou světovou kulturu do Plovdivu a seznámí publikum s mezinárodní sbírkou současného umění.“

KATEŘINA ŠEDÁ: 
„Zpracováním sociálních témat se chceme i nadále věnovat. Podporujeme aktivity i bulharských umělců, například výstava Biomorphs, která poukazuje na neustálé ničení černomořského pobřeží, kterou jsme organizovali spolu s Novou bulharskou univerzitou.“

Kateřina Šedá  zde představí vlastní výtvarné interpretace pojmu „komunita“. Ambicí projektu je na příkladech tvorby mladých umělců z různých zemí i prostředí ukázat proces proměny a schopnost jedince realizovat se mezi ostatními. Představovaná díla mají jednoho společného jmenovatele: zabývají se otázkou vztahu člověka a okolí, řeší existenciální otázky spojené s možností „volby“.

DAGMAR OSTŘANSKÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOFIE: 
„Projekt Kateřiny Šedé jsme podpořili zejména proto, že sociální umění je opomíjenou části umění v Bulharsku. Druhou akcí, kterou podporujeme v rámci Plovdiv hlavní město kultury je One Dance Week, Mezinarodní festival současného tance, který se koná na začátku října. Účastní se ho Martin Talaga.“

Svým projektem Každej pes jiná ves (2007) zkoumá izolovanost obyvatel Líšně. Její snaha je propojit a seznámit různě rodiny, které mezi sebou nekomunikují i přesto, že žijí společně v jednom sídlišti. Je to sociální experiment pojatý uměleckým přístupem, jehož inspirací jsou různobarevné fasády panelových bloků na okraji Brna.  Ve druhém projektu Sám k sobě (2009) se zaměřuje na obyvatele města Plovdiv. Pomocí netradiční akce se snaží seznámit je navzájem a přivést na jedno společné místo. Dvanáct vybraných rodin z různých čtvrtí tohoto města zapůjčilo ze svých domovů předměty, které použily, aby se vyfotily ve výšce 2019 centimetrů.  Z nich poté autorka postavila jeden společný byt a rodiny vyzvala, aby přišly SAMI K SOBĚ na společnou večeři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *