Artalk.cz

TZ: Vividbooks & Nyiny Chairs. UMPRUM představí na London Design Festival nejpozoruhodnější diplomové práce

Vividbooks & Nyiny Chairs. UMPRUM představí na London Design Festival nejpozoruhodnější diplomové práce / London Design Festival / Londýn / 14. – 22. 9. 2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) se na letošním London Design Festival zabývá přírodními, konkrétně fyzikálními, zákony. Při této příležitosti představí dvě nejpozoruhodnější diplomové práce roku 2019 – Vividbooks Víta Škopa a Nyiny Chairs Adama Štoka. 

Fyzika, která sleduje řadu přírodních jevů, hraje ve vnímání i fungování našeho světa významnou roli. Díky ní byli lidé schopni vyvinout důmyslné technologie, které dnes samy určují, jakým způsobem poznáváme a učíme se. To má i vliv na další vztah k našemu okolí.

Projekty dvou čerstvých absolventů UMPRUM, lze v tomto kontextu považovat za dvě strany jedné mince. Vividbooks ukazují cestu, jakou se do budoucna může vyvíjet poznání a zprostředkování základních přírodních zákonů. V současné době, kdy většina lidí informace pouze povrchně přijímá, nechává interaktivní učebnice Víta Škopa látku pochopit a vyzkoušet. Fyzikální jevy zde vysvětluje pomocí augmentované (rozšířené) reality hravou a zábavnou formou. Pro výuku kombinuje interaktivní učebnici v tabletu a pracovní listy, motivuje ke společnému řešení problémů, spolupráci a hledání vlastních cest poznávání. Informace předkládá dynamické a u mnohých jevů je možné si modelovat jejich principy a pochopit návazné události.

Kolekce židlí Nyiny Chairs naopak prezentuje materializaci technologického výzkumu a reálnou aplikaci fyzikálních zákonů. Adamovi Štokovi se zde podařilo rozšířit technologii zplošťování, kdy se zaměřil na princip hydraulického lisování kovových trubek, jejich ohýbání a tvarování. Finálnímu tvaru Nyiny Chairs, který pracuje s plynulými přechody z hmoty v plochu a naopak, předcházely dlouhé přípravy a testování. Se zploštěním Adam pracuje jako s funkční rovinou, která se následně promítá nejen do estetické stránky, ale i ulehčení výroby produktu. Mimo to využívá i možnosti ekologické povrchové úpravy kovového nábytku.

„Expozice UMPRUM nabízí nové cesty, jak vychovávat mladou generaci k lepšímu pochopení problémů, a ukazuje, že i věci, které vnímáme jako dané, lze měnit“, dodává k výstavě rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Vividbooks & Nyiny Chairs budou k vidění v londýnské čtvrti Kensington, nedaleko Victoria & Albert muzea v prostorách bývalých garáží. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet, jak se pomocí interaktivní učebnice řeší nejrůznější fyzikální úkoly, i si vyzkoušet pohodlnost Nyiny Chairs.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *