Artalk.cz

TZ: Za pravdu

Za pravdu / Galerie Jaroslava Fragnera / Praha / 11. 9. – 10. 10. 2019

Výrazné osobností vizuálního umění, architektury, ale i filozofové, politologové či historici umění se zapojili pod křídly Galerie Jaroslava Fragnera do výstavního projektu se symbolickým názvem Za pravdu… Společně se tak hlásí k hledání pravdy jako k základnímu životnímu a tvůrčímu principu. Prostory Betlémské kaple včetně lapidária, dvorního traktu i Betlémského náměstí od 11. září do 10. října zaplní sochy, obrazy, výtvarné instalace a kompozice, video i audio instalace mnohdy vytvořené přímo pro výstavu. Mezi autory jsou například Alena Šrámková, Lenka Klodová, Barbora Klímová, Miroslav Šik, Jiří David, Jiří Skála, Mark Ther, Stanislav Kolíbal i umělecké skupiny Guma Guar a Rafani. Téma výstavy rozvíjí i bohatý doprovodný program, který nabízí diskuse, filmové projekce či performance.  

Výstava Za pravdu…, připomene 30. výročí listopadových událostí, které znamenaly konec komunistického totalitního režimu, a také téměř 650. let od narození mistra Jana Husa. Jednotící linií v jinak pestrém a různorodém výběru vystavujících je jejich schopnost vyjádřit a obhájit si jasný názor, stát si za ním bez ohledu na momentální tendence či tlaky. „Vracíme se bez sentimentu k odkazům Václava Havla i Jana Husa, symbolicky v prostředí, které nese historickou Husovu stopu”, říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera a jeden z kurátorů výstavy Dan Merta a dodává: „Chceme ukázat, že hledání pravdy může mít mnoho podob a významů a je nedílnou součástí každého odpovědného a smysluplného lidského konání, tedy i architektury a výtvarného umění. A že na této nelehké cestě není nikdo zcela sám a může dojít k různým cílům. Dílo, postoje i odkaz osobností zapsaných v historii jako bojovníků za pravdu mu v tom mohou a mají být oporou.”  Více informací k výstavě je k dispozici na www.zapravdu.cz.

Výstava Za pravdu… bude zahájena 10. září od 17:45 v rámci tzv. Betlémské kulturní noci, během níž vystoupí ve zdarma přístupném hudebním programu klavírní virtuos Jan Bartoš, originální zpěvačka Vladivojna La Chia s 4Triem a legendární Michal Ambrož & Hudba Praha. Téhož večera budou zahájeny také výstavy Stopy Jaroslava Fragnera v Karolinu (v Point Gallery) a výstava ateliéru A69 CLOUD 69 v prostorách Galerie Jaroslava Fragnera. Více informací na www.gjf.cz.

Na fasádě Betlémské kaple byl v roce 2015 k 600. výročí upálení Jana Husa instalován objekt Ateliéru SAD. Nápis „Za pravdu“, který je vytvořen tak, že je díky dopadu slunečního světla dobře čitelný jen od května do srpna v několika odpoledních hodinách. Pěkně vyjadřuje myšlenku, že pravda sice jest, ale ne vždy je dobře vidět, protože to záleží na různých okolnostech. Když ji ale spatříme, je výzvou k následování a činu.

Havlovo „Pravda zvítězí nad lží a nenávistí“ není a nikdy nebylo skutečným politickým heslem, ale výrokem literáta, který si hraje se slovy. Proto nejprve zapadlo a později už bylo jen zesměšňováno, nebo dokonce – což je absurdita jak z Havlových her – bráno doslova a vyvraceno.  K 30. výročí listopadu 1989 by bylo možné Havlův přací konjunktiv znovu vzít, ale zacházet s ním tak, jak je mu přiměřené – básnicky, umělecky, záměrně mimo reálnou politiku.

Po postmoderním zpochybnění mocensky závazné verze pravdivosti se dnes ukazuje, že pouhá dekonstrukce sice byla nezbytná, ale stejně nezbytné je konstruovat pravdivost znovu a jinak. Nevíme ještě příliš přesně jak, ale víme, že je to naléhavě aktuální. Směr, kterým se vydat, naznačují konkrétní díla. Neříkají, co pravda je, ale to, že ve všech případech prověřování vlastní zkušenosti s nimi může díky tomu, že sdělují, co ví, a v jaké formě to ví, zvýšit schopnost čelit současnému světu.

Výstava, kterou připravila čtveřice kurátorů Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Filip Šenk a Dan Merta si klade za cíl vytvořit za pomoci vizuálního umění obraz prostředí, kde bude vedena diskuze nad tématem pravdy v kontextu české historie. „Vybraní architekti a umělci na výstavě představují jedince, kteří se vypořádávají se současností vždy s ohledem na zodpovědnost a přesnost vlastního vyjádření. Jsou to osobnosti, které podle nás spojuje skutečnost, že jsou schopny skrze díla vypovídat o světě různým a netriviálním způsobem,” objasňuje jeden z kurátorů projektu Za pravdu… Filip Šenk a dodává: „Celá výstava je do určité míry mozaikou, která má vytvářet obraz propojení aktuálního světa a umělecké či architektonické tvorby. Je to záměrně nejednoznačný obraz, který nemá svět zjednodušit, ale ukázat, že má smysl se díly daných umělců zabývat, věnovat jim čas, otevírat vlastní myšlení a přijímat podněty, protože přináší důležitá sdělení.”

K takovým dílům bude jistě patřit například Zvonička Aleny Šrámkové, Lukáše Ehla a Tomáše Koumara. Stavba reflektující historii vývoje Betlémského náměstí, drama na pozadí doby měnících se náboženských a politických poměrů bude stát během výstavy na Betlémském náměstí před současnou budovou Betlémské kaple. Venkovní instalací bude i dílo Reformní modlitební mlýnek, objekt ve Švýcarsku působícího architekta Miroslava Šika, složený z pěti dřevěných otáčivých válců na železných tyčích – na každém je vypálena jiná pravda o architektuře města. Videoinstalace s názvem Zpověď konceptuální umělkyně a performerky Barbory Klímové v prostorách lapidária je záznamem besedy osobností různých generací, uskutečněné za specifických okolností, ve tmě v srpnu 2019 a ohledávající různá pojetí pravdy a jejích proměn ve společnosti napříč časem. Performance skupiny Rafani ponese název Domluvy. Text napsal skupině právě pro tuto příležitost básník Petr Borkovec. Během Betlémské kulturní noci přečte performer v oděvu Denisy Nové naživo na kazatelně Betlémské kaple text Petra Borkovce a následně bude záznam akce promítána v lapidáriu. Jeden z nejvýznamnějších představitelů českého konceptuálního umění Stanislav Kolíbal vystaví sochu Labil, reflektující téma nejistoty a času. První verze díla vznikla již v roce 1964, pro projekt Za pravdu… autor připravil novou zvětšenou verzi. Součástí je i instalace Richarda Loskota, který ve spolupráci s Jakubem Hrůzou z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TU Liberec vytvořil dílo Voda pro tebe, které bude jímat vodu z okapu Betlémské kaple a přes nanofiltraci vytvoří veřejné pítko na Betlémském náměstí.

Dalšími vystavujícími jsou Petr Adámek, Zbyněk Baladrán, Jiří David, Petr Hájek, Lenka Klodová, Jiří Kovanda, Ivan Kroupa, Daniel Hanzlík, Jaromír Novotný, Jan Merta, Jiří Skála, Martina Smutná, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Jan Stolín, Petr Stolín, Robert Šalanda, Jan Šerých, Marek Šilpoch, Roman Štětina, Mark Ther, Martin Zet a skupina Guma Guar.

Výstavu bude doprovázet série moderovaných debat, do kterých se zapojí osobnosti jako Václav Bělohradský, Ivan Blecha, Petr Fischer, Karel Hvížďala, Petr Kratochvíl, Ladislav Lábus, Pavla Melková, Ákos Moravánszky, Blanka Mouralová, Terezie Nekvindová, Miroslav Petříček, Petr Pithart, Jiří Přibáň, Jan Sokol, Miroslav Šik, Jindřich Vybíral, Michael Žantovský a další.

V doprovodném programu nalezneme kromě diskuzí také přednášku profesora ETH Zürich Ákose Moravánszkeho, literárně-divadelní večer a dva filmové večery v Kině NFA Ponrepu s Tomášem Pospiszylem a režisérem Janem Strejcovským. Ten připravuje k výstavě i dokument, který má v názvu citát Mistra Jana Husa: Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. Filmová koláž dokumentuje vznik vystavovaných uměleckých děl v dialozích participujících umělců s teoretiky, filosofy, výtvarnými kritiky ad., kteří celý projekt myšlenkově zastřešují.

Projekt spolu s Galerií Jaroslava Fragnera připravili Fakulta architektury ČVUT, Fakulta umění a architektury TUL, Knihovna Václava Havla, Ústav dějin umění AV ČR, Národní filmový archiv a nakladatelství Argo. Výstava je součástí letošního ročníku Festivalu svobody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *