Artalk.cz

Call for papers: Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918 – 1945

Mezinárodní uměleckohistorická konference pořádaná Technickou univerzitou v Liberci a Oblastní galerií Liberec v rámci tradičního sympozia Mezery v historii

Pořadatel a místo konání: Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec
Termín konání: pondělí 21. 10. 2019
Předpokládaný počet příspěvků: 7–10, délka příspěvku 20 minut
Termín odevzdání témat (abstraktů): 30. 9. 2019
Kontakt: Anna Habánová, M.A., Ph.D. anna.habanova@ogl.cz +00420 724 834 554

simultánní tlumočení

Náplň a cíle konference Pro podzimní termín 21. října 2019 pořádá Technická univerzita v Liberci v návaznosti na řešení grantu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec uměleckohistorické sympozium, na kterém budou prezentovány výsledky dosavadního výzkumu a příbuzná témata související s tradičním sympoziem Mezery v historii věnovaném německy hovořícím výtvarným umělcům a umělkyním z Čech, Moravy a Slezska. Příspěvky budou zaměřeny na moderní realistické projevy sledovaného období ve výtvarném umění a architektuře a jejich společenské souvislosti a přesahy. Východiskem pro diskusní příspěvky bude tematika nové věcnosti a především variace realistických projevů v československém prostoru s důrazem na německy hovořící umělce a umělkyně. Příspěvky mohou být zaměřeny jak k dobové teorii a její aktuální reflexi, tak na konkrétní příklady (monografické, skupinové, regionální). Sympozium probíhá v návaznosti na konání monografické výstavy díla slezského malíře nové věcnosti Paula Gebauera.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *