Artalk.cz

TZ: Výstava Drop Dead Funny představí politicky nekorektní humor v současném izraelském umění

Výstava Drop Dead Funny představí politicky nekorektní humor v současném izraelském umění / Dům umění města Brna / Brno / 2. 9. 2019

Výtvarnou scénu současného Izraele nahlédne výstava Drop Dead Funny v brněnském Domě pánů z Kunštátu. Kurátorka Sally Haftel Naveh vybrala díla šestnácti vizuálních umělců a umělkyň mladé a střední generace, které spojuje záliba v černém humoru, grotesce a parodii, s níž nahlížejí konflikty týkající se rasy, genderu, ideologie a společenských konvencí. Unikátní výstava bude k vidění od 11. září do 3. listopadu 2019. Vernisáž za účasti kurátorky, umělců a umělkyň se uskuteční 10. září 2019 od 18 hodin.

Už od dob avantgardních hnutí z počátku dvacátého století sloužily humor a parodie jako hlavní nástroj subverze zažitých společenských norem. Zejména u dadaismu, ale také surrealismu, jeho méně politicky uvědomělé odnože, nebyla o projevy ironie, vtipu a nonsensu nouze. Odkaz těchto avantgardních hnutí, plný vizuálních a textových gagů, dvojsmyslů a popkulturních odkazů, přetrval až do doby pop artu šedesátých let dvacátého století, s dalším silným návratem v postmoderním umění let osmdesátých a devadesátých – tehdy v odvážnější, pokřivenější a grotesknější podobě než kdy předtím.

Brněnská výstava Drop Dead Funny zkoumá tyto tendence v současném izraelském umění a přináší díla z oblasti různých médií od šestnácti izraelských umělců a umělkyň. Podle kurátorky výstavy Sally Haftel Naveh je právě humor způsobem, jak se izraelští umělci vyrovnávají s eskalací společenského napětí i politizací každodenního života. Namísto občanské angažovanosti, kterou bychom od umělců a umělkyň této země možná čekali, se obracejí k filmové grotesce, kanadským žertům, černému humoru, parodii a grotesknu, čímž zdůrazňují propast mezi prožívanou zkušeností a mediálními reprezentacemi a vyjadřují se k neurózám moderního světa – vnější či vnitřní cenzuře, propagandě či ideologiím nesoucím pečeť autority nebo posvátna.

V prvním patře brněnského Domu pánů z Kunštátu jsou k vidění díla žánrově rozmanitá, figurativní objekty a situace, ready-made předměty připomínající Marcela Duchampa, kamenné reliéfy tematizující antisemitismus v evropských dějinách, postavy šité, pletené či využívající stop-motion animaci, jako by se umělci a umělkyně záměrně vyhýbali moderním technologiím. O to více se však inspirují historií, literaturou a filozofií, kombinují kulturní odkazy „vysoké“ i brakové a kanadskými žertíky nabourávají zažité společenské stereotypy a hierarchie. Součástí výstavy bude například prezentace provokativního díla Dov Or–Nera My Friend Hitler (2006), série stovky kreseb malého formátu, které vůdce zobrazují v groteskním stylu dětských kreseb, Daniella Meroz představí variace na filmy slavné nacistické režisérky Leni Riefenstahl a sochař Zohar Gotersman soubor kamenných reliéfů Přicházejí (znásilnit naše ženy, ukrást naše peníze, unést naše děti, šířit nemoci), zkoumající „dějiny nenávisti“ vůči etnickým menšinám. Zároveň s touto výstavou bude otevřena také umělecká instalace polské autorky Małgorzaty Szandala s názvem Šamanova zkouška v Galerii G99.  Soubor prezentovaných videí navazuje na její pobyt v rámci Brno Artists in Residence v Domě umění v roce 2018.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *