Artalk.cz

TZ: Zbyněj Baladrán

Zbyněk Baladrán / The Beginning of Something Yet to be Determined  / Hunt Kastner / Praha / 31. 8. – 2. 11. 2019

Současný svět se jeví jako něco, co ještě funguje na reziduích organizované modernity minulého století. Zároveň se hluboce proměňuje. Ohlašuje se a formuje nové uspořádání, ještě nepochopené a nepojmenované. Výstava je pokusem o reflexi takových změn, s užitím uměleckých děl jako nástrojů pochopení a artikulace životních pocitů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *