Artalk.cz

Otvorená Výzva Mestskej Galérie V Rimavskej Sobote 2020

 Otvorená Výzva Mestskej Galérie V Rimavskej Sobote 2020

Mestská galéria Rimavská Sobota formou otvorenej výzvy ponúka záujemcom možnosť uchádzať sa o realizáciu výstavy v roku 2020.

Zameraním otvorenej výzvy je podpora a prezentácia súčasného slovenského vizuálneho umenia. Výzva je určená umelcom, umelkyniam, kurátorom, kurátorkám všetkých generácií, vrátane začínajúcich autorov a autoriek.

Výzva nemá presne určenú tému, je možné realizovať autorskú výstavu alebo kolektívnu. Projekty výstav bude posudzovať Galerijná rada MG RS (v septembri 2019) a následne bude projekt výstav predmetom žiadosti grantu na Fond na podporu umenia. Projekt môže byť realizovaný len v prípade získania finančnej pomoci grantu a iných foriem spolufinancovania.

PODMIENKY VÝZVY:

 • Projekt musí byť realizovateľný v rámci priestorových a finančných možností galérie.

GALÉRIA POSKYTNE:

 • Asistenciu pri inštalovaní výstavy.
 • Výstavný priestor po dobu výstavy.
 • Technické vybavenie v rámci možností galérie.
 • PR projektu  (pozvánky, tlač plagátov, propagácia výstavy)
 • Prepravu diel.
 • Lektorský program tvorivých dielní pre deti a mládež.

NÁVRHY MAJÚ OBSAHOVAŤ:

 • Žiadosť má pozostávať z textovej anotácie prihlasovaného projektu – zámeru výstavy (1 NS)
 • Obrazová príloha diel výstavy, portfólio umelca,
 • Zámer kurátorskej koncepcie, (v prípade existujúcej štúdie môžete priložiť text),
 • Kontaktné údaje autorov / kurátorov
 • Životopisy a prehľad realizovaných projektov
 • Popis technických a konštrukčných požiadaviek
 • Predbežný rozpočet projektu (honoráre, ubytovanie, cestovné náklady, náklady na materiál, produkciu diel, tlač katalógu a pod.)

TERMÍN PRE ZASLANIE PROJEKTOV: do 30. augusta 2019

Projekt je možné zaslať elektronicky na: mestska.galeria.rs@gmail.com, prípadne poštou na  adresu: Mestská galéria, Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota

O výsledkoch budú uchádzači informovaní po zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční v septembri 2019.

Kontakt: +421475624351

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *