Artalk.cz

TZ: Současné umění ve vodárenské věži i v expozici farmaceutického muzea – představujeme letní výstavy Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Současné umění ve vodárenské věži i v expozici farmaceutického muzea – představujeme letní výstavy Společnosti Jindřicha Chalupeckého / Praha / 5. 8. 2019

Toto léto připravily kurátorky ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého dvě letní site-specific intervence v českých regionálních institucích, které obvykle výstavy umění nepořádají. První intervence s názvem Lokální problém, která byla zahájena na konci července, se koná v prostorách bývalé vodárenské věže v Kolíně, kam lze v současnosti vystoupat jako na rozhlednu. Druhá intervence nazvaná Vedlejší účinky, bude přístupná návštěvníkům Českého farmaceutického muzea v areálu Hospitálu Kuks od úterý 6. srpna.

Intervence #16 Pavel Kopřiva – Lokální problém

Intervence Pavla Kopřivy představuje sérii skleněných kapek vytvořených původně v rámci účasti na Ceně Jindřicha Chalupeckého 2001 pro výstavu v Národní galerii v Praze. Umělec tehdy instalaci nazval Lokální problém a pracoval s představou, že do prostoru galerie prosáklo cosi mimozemského. Dokonalost a uhrančivost kapek by měla podle autora kontrastovat s pocitem, že je něco špatně. Tento tíživý dojem posilovala v rámci původní výstavy zvuková složka, která je do instalace v Kolíně poprvé od roku 2001 opět začleněna. Jde o koláž zvuků nalezených v rozhlasovém archivu a spojených s vodou a protékáním.

Právě skrze téma vody je možné toto dílo Pavla Kopřivy nově aktualizovat. Umělecká realizace se nachází v objektu věže, která dřív sloužila k zásobování města vodou. Když se během letních měsíců návštěvníci rozhlíží z vyhlídkové věže, může se snadno stát, že spatří krajinu lačnící po kapkách deště. Nedostatek vody je i v naší zemi rok od roku citelnější. Krása umělecké instalace se tak oproti původní ideji umělce může paradoxně stát mementem velmi pozemského, ale současně globálního problému. Uvědomit si, že záleží na tom, jak se staráme o naše vodohospodářství, krajinu, planetu, je prvním krokem k řešení tohoto problému, a záleží přitom na každém z nás.

Doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D. (nar. 1968) je umělec pracující s multimediálními instalacemi a sklem. Pedagogicky působí na Fakultě výtvarných umění UJEP v Ústí nad Labem a na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Více o autorově tvorbě naleznete na www.pavelkopriva.name.

Rozhledna Vodárna patří k dominantám města Kolína, byla postavena v roce 1928 dle projektu J. V. Hráského a architekta Františka Jandy, žáka Jana Kotěry. V roce 2010 byla prohlášena za kulturní památku. Čtyřicet pět metrů vysoká věž, která byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena jako rozhledna, nabízí vyhlídku z nejvyššího patra, bezbariérový ochoz, a je zde umístěno i malé informační centrum.

Termín konání: 31. července 2019 – 29. září 2019
Místo konání: Vodárna Kolín
Kurátorka: Tereza Jindrová

Intervence #17 – Vedlejší účinky

Pro intervenci v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu kurátorky oslovili tři současné české umělkyně a umělce dvou generací: Tomáše Hlavinu, Anežku Hoškovou a Pavlu Scerankovou. Jejich práce, zejména sochy a drobné instalace, doplňují unikátní prostor a charakter muzea dialogem s estetikou barokního interiéru a historického lékárenského vybavení. Volně navazují na téma různých přístupů k léčbě lidského těla a mysli, případně s historickým narativem stálé expozice muzea hravě polemizují.
Po vizuální stránce tvoří díla této trojice autorů pestrobarevnou skupinu, kde se objevuje jak jemný minimalistický přístup, tak spontánní a humorná estetika. Společným jmenovatelem je pak výrazná poetika, až mystičnost, která rezonuje s atmosférou místa.

Tomáš Hlavina (nar. 1966) je umělec pracující především s běžnými předměty reality, které spojuje do nových souvislostí a transformuje je v minimalistické objekty nesoucí citlivou poetickou metaforu. Pro jeho díla je typická vytříbená sofistikovaná estetika a jemný humor. Je vedoucím ateliéru Sochařství II na Akademii výtvarných umění v Praze. Více o autorově tvorbě zde: http://www.hlavina.info

Anežka Hošková (nar. 1982) je multimediální umělkyní pracující v médiích mystické, asociační malby či kresby s přesahy do instalace a performance. V jejím díle se prolínají hranice mezi „vysokým“ uměním a popkulturou, vizuálním uměním, módou i hudbou. Vystudovala Fakultu výtvarných umění VUT Brno v Ateliérech malby a intermedií, je také spoluzakladatelkou alternativního hudebního festivalu Creepy Teepee. Více o její tvorbě zde: https://www.works.io/anezka-hoskova

Pavla Sceranková (nar. 1980) je sochařkou a performerkou. V jejích dílech se často setkávají principy ready made, dekonstrukce a posouvání reality do nových kontextů, přičemž je kladen důraz na přímý fyzický vztah mezi objektem-sochou a jejím tvůrcem či uživatelem. Autorka je vedoucí Ateliéru intermediální tvorby II na Akademii výtvarných umění v Praze. Více o její tvorbě zde: http://www.scerankova.wz.cz

České farmaceutické muzeum v Kuksu
Myšlenka zřídit v kukském hospitálu České farmaceutické muzeum se rodila v letech 1970-72, když se uvažovalo o umístění historické sbírky Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a současně o kulturním využití uvolněných hospitálních prostor. Charitativně zdravotnická tradice hospitálu a existence hospitální barokní lékárny byly příznivé skutečnosti, které se nabízely jako vhodné předpoklady pro spojení s farmaceutickými (lékárnickými) historickými předměty fakultní sbírky a jejich rozvinutí do instituce farmaceutického muzea a jeho expozice. Smyslem nynější muzejní expozice nazvané Kouzlo apatyky je v daných možnostech ukázat vývoj našeho lékárenství, zvláště pak podoby lékárenské oficíny, od 17. do 20. století. Exponáty, které mají vypovídací hodnotu, mají zároveň na návštěvníka působit i svým kouzlem neobvyklosti a uměleckého zpracování.

Termín konání: 6. srpna 2019 – 29. září 2019
Místo konání: České faramaceutické muzeum v Kuksu, Hospitál Kuks
www.ceska-apatyka.cz
Kurátorky: Barbora Ciprová a Karina Kottová

Programová linie Společnosti Jindřicha Chalupeckého intervence

Dlouhodobá řada tzv. intervencí byla zahájena v roce 2016 a je založena na spolupráci SJCh s regionálními galeriemi a muzei. Jde o prezentace zpravidla komornějšího formátu, které mohou být integrovány do stálé expozice, do exteriéru nebo do nevýstavních prostor v galerii. Může se jednat o site-specific instalace, tradiční média, ale i o živé akce a performance.

Intervence vznikají ve spolupráci s dosavadními laureáty nebo finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého a jejich smyslem je přibližovat Cenu a činnost SJCh i publiku mimo hlavní centra, kde se odehrávají finálové výstavy, navazovat partnerství s dalšími výstavními institucemi a také upozorňovat na význam, který mají pro historii SJCh desítky uměleckých osobností, které Cenou doposud prošly. Současně chceme skrze tyto vstupy do krajských galerií také rozšiřovat povědomí o tom, jaké další programy SJCh se momentálně odehrávají i na jiných místech a co se v nejbližší době chystá.

V rámci této programové řady jsme již spolupracovali například s Galerií výtvarného umění v Chebu, Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem nebo Galerií Vysočiny v Jihlavě. Zvláštní prostor pro naše intervence vyhradila Oblastní galerie Liberec, v níž realizujeme samostatné výstavy finalistů Ceny za uplynulý rok.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *