Artalk.cz

Open call Galerie FaVU 2020

Galerie FaVU vypisuje výzvu k podávání výstavních projektů umělců a kurátorů. Výzva je určena jednotlivcům, skupinám nebo kolektivům z ČR a ze zahraničí. Vítány jsou vizuální, audiovizuální a zvukové projekty reagující na specifika výstavního prostoru nebo aktuální společenská témata. Výzva se netýká právě realizovaných diplomových a bakalářských prací nebo prezentací ateliérů bez další koncepční specifikace. Koncepce výstavních projektů není tematicky omezena. Kritériem výběru je kvalita výstavního projektu zasazená do kontextu prostoru a doby. V rámci výstavní sezóny 2020 je počítáno s podporou 5 projektů.

Deadline odevzdání výstavních projektů je 15. 9. 2019. Zaslané projekty posoudí galerijní rada fakulty.

Galerie poskytuje:

– Výstavní prostor vč. energií
– Hlídání výstavy
– Finanční krytí nákladů spojených s realizací výstavy do výše 8 000 Kč
– základní PR (propagace v médiích, tisk pozvánky, tisk plakátu)

Kritéria pro podání projektu:

– včasné odevzdání projektu elektronicky: simkova@ffa.vutbr.cz
– vyplněný formulář přihlášky dostupný ZDE
– stručná charakteristika projektu vč. obrazové dokumentace
– portfolio umělce / kurátora vč. CV

Jury:

Zaslané projekty posoudí galerijní rada ve složení: doc. MgA. Pavel Korbička, MgA. Katarína Hládeková, Ph.D., doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D., doc. Mgr. Václav Magid, doc. MgA. Mikuláš Macháček, Mgr. Martin Mazanec, Ph.D., doc. MgA. Luděk Rathouský (pedagogové FaVU VUT v Brně), Mgr. Rostislav Koryčánek (kurátor Moravské galerie v Brně), MgA. Jozef Mrva, MgA. Tomáš Plachký (kurátoři Galerie FaVU), Mgr. Monika Šimková

Základní informace o galerii:

Galerie FaVU v roce 2017 obnovuje svoji činnost v nových prostorách Fakulty výtvarných umění VUT v Brně na ulici Údolní 244/53. Svým programem navazuje na činnost Galerie Aula, jejíž provoz byl z důvodů stěhování fakulty v roce 2016 pozastaven. Galerie se vrací ke svému původnímu názvu, čímž jasněji deklaruje své poslání a současně zviditelňuje instituci, jejíž je nedílnou součástí. Galerie FaVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorů. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů vysokých uměleckých škol.  Základním posláním Galerie FaVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *