Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová září 2019

Program Galerie Klatovy / Klenová září 2019 / 5. 8. 2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava do 1. 9. 2019
Jonáš Czesaný / EX-POST-IN
Jonáš Czesaný (1972), absolvent již reformované pražské Akademie (malba u prof. Františka Hodonského, grafika u prof. Vladimíra Kokolii) je představitel generace, jež vystoupila na scénu v 90. letech. Malba Jonáše Czesaného má charakter mimovolně objevovaných paměťových asociací, které se vynořují v obraze během pracovního procesu. Někde se tyto asociace pouze mihnou, oslabí a zmizí, jinde jsou podrženy, polapeny a vypěstovány do čisté, krystalické podoby, nebo zmetaforizovány do obecnějších poloh evokace či výpovědi. Jsou to věcné stavy, konkrétní předměty, nebo předmětné konstelace (včetně starých fotografií či novinových ilustrací), které provokují a probouzejí paměť.

6. 9. 2019 od 18 hodin
vernisáž výstavy CITY MEJKAP
Autoři/-rky:  Erik Binder, Michal Černušák, Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Marek Kvetan, Ján Kekeli,
Martin Kochan, Zorka Lednárová, Erik Šille, Olja Tiaška Stefanovič.
Výstavní projekt s názvem CITY MEJKAP se soustředí na fenomén města a urbanistické kultury v současném slovenském umění. Jde o široký záběr problematiky od sociálně-politických otázek, kritického pohledu k osobité estetice a vizualitě městských struktur.

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Markéta Jáchimová / Před branami
Markéta Jáchimová (1988) pochází z Domažlicka, vystudovala pražskou UMPRUM a v současné době působí v KALI Gallery v Luzernu. Její dlouhodobé téma je čas. Čas jako moment v tomto světě a paralelně čas neexistující, bezčasí či věčnost a jejich prostupné hranice ji vzrušují stejně jako tělesnost, skrze niž je zakoušíme. Symbolicky s těmito mohutnostmi souvisejí organické fragmenty, jež často začleňuje do svých děl. Dalším důležitým momentem pro její tvorbu, jsoujsou lesy, ty zdejší sehrály vpečeťující roli v jejím dětství, a dětství samo je pro ni důležité východisko tvorby. Přírodní a minimalistické prvky se v instalaci pro  kostel sv. Vavřince propojují s quazibarokním tvaroslovím jejích obrazů – objektů. Fascinace napětím mezi smrtelností těla a věčností, projevující se obdobně jako v baroku rozličnými vstupy v nekonečný prostor, nachází zde hluboce symbolický výraz.

Galerie Klenová

Do 1. 9. 2019, zámek Klenová
Martin Kuriš / Pohřížen do svého blízkého okolí
Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů Martin Kuriš (1973) poněkud exotickým zjevem. Tajemství prochází celým jeho dílem a propojuje všechny jeho projevy. Z výtvarné tvorby převažuje především figurální malba, čas od času prolehčená krajinou. Žije v Sudetech, krajině krásné i tvrdé, poznamenané poválečným vysídlením a dodnes sociálně bezútěšné. Maluje zdejší louky, mokřiny, remízky, zimní nehostinnost, rozházené domy, a sem zasazuje své příběhy. Odtud se posiluje jemu blízká baladičnost i sociální ladění. Tady nachází dřevo pro své sochy. Výstava představí všechna odvětví Kurišovy tvorby v celé jejich poetice.

7. 9. 2019 od 16 hodin, zámek Klenová
vernisáž výstavy
Pavel Opočenský / Nucleus
Výstava, jejíž název odkazuje k jádru, představí respektovaného sochaře Pavla Opočenského (1954) výhradně prostřednictvím kreseb barevnými pastelkami. Rovná stovka precizních prací na papíře představuje tří roky intenzívní práce. Zahrnuje geometrizující kompozice, které volně vycházejí ze skic ke šperkům a sochařským realizacím, ale i biologické struktury inspirované pozorováním prostřednictvím historických mikroskopů. Společným znakem všech je, stejně jako v případě prakticky veškeré jeho tvorby, zájem o transparentnost, optické iluze a tajemství vnitřního prostoru. Výstava potrvá do 31. 10. 2019.

Do 1. 9. 2019, purkrabství hradu Klenová
Bedřich Grünzweig / New York
(1910, Brno – 2009, New York)
Výstava představí autorovy fotografie z New Yorku, kam v roce 1939 přicestoval z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava (jako jedinému z celé rodiny se mu podařilo uniknout před holocaustem). New York, kde prožil značnou část života, představoval pro Bedřicha Grünzweiga zpočátku záhadné město – byl ohromen jeho zvláštním půvabem, architekturou, směsicí ras a někdy až vyčerpávajícím tempem života. Snímky z New Yorku prostupují celou Grünzweigovou tvorbou, fotografoval ale také například na svých pozdějších pracovních i soukromých cestách (Izrael, Španělsko, Belgické Kongo). Živé snímky Bedřich Grünzweig nikdy nemanipuloval, fotografoval s pochopením a s ohledem na situaci. Podstatné pro něj bylo zachytit atmosféru prostředí a propojit ji s vlastním prožitkem.

7. 9. 2019 od 15 hodin, zámek Klenová
vernisáž výstavy
Jiří Hrbek / Setkání okamžiků
Jiří Hrbek (1957, Třebíč)  se pohybuje v oblasti reportážní a dokumentaristické fotografie. Portréty z převážně uměleckého světa doplňují Hrbkovu tvorbu více než pětadvacet let (první snímek vnikl v roce 1992). Postupně soubor rozšiřuje o fotografie výjimečných osobností – muzikantů (Eva Turnová), umělců (Olaf  Hanel) či spisovatelů (Jáchym Topol). Hrbkovy fotografie se objevují na přebalech knih, v katalozích či na bookletech hudebních alb.
Výstava potrvá do 31. 10. 2019.

Do 31. 10. 2019, sýpka Klenová
Faust – komiksové česko-německé sympozium
Cílem v pořadí již třetího komiksového sympózia je zcela jedinečné uchopení velkého literárního fenoménu – Goethova rozsáhlého veršovaného románu Faust, románu, jenž je stejně dobře znám a stejně tak často citován jak v Čechách, tak v Německu. Jedinečnost tohoto komiksového zpracování tkví v záměru rozdělit román Faust do devíti částí, jež budou zpracovány vybranými devíti komiksovými kreslíři. Jedná se tedy o projekt, který se od předešlých ročníků liší pevně danou námětovou látkou a dějovou linkou. Umělci, kteří se projektu účastní, jsou: Marie Kohoutová, Marek Berger, Karel Osoha, Viktor Svoboda, Anna Kucharčíková, Janna Klävers, Antonia Kühn, Milena Kaszuba a Jörg Hartmann.

Akce

Výtvarná dílna
7. 9. 2019, 14:00, sýpka Klenová
Výtvarná dílna ro rodiče s dětmi k výstavě Faust – komiksové česko-německé sympozium. Dílna je zaměřená na děti od 5 let v doprovodu rodičů. Předmětem naší tvorby bude ilustrace pohádkového příběhu.

21. 9. 2019, 14:00, sýpka Klenová
Výtvarná dílna pro mládež a dospělé k výstavě Faust – komiksové česko-německé sympozium. Dílna určená mládeži od 14 let a dospělým. Naší inspirací bude detektivní příběh, který opatříme netradičními ilustracemi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *