Artalk.cz

do 30. 9. 2019 / Open Call: Festival Mobilis

Open Call: Festival Mobilis / Diera do sveta / 30. 9. 2019 

OPEN CALL

Vyhlasujeme open-call pre umelcov a umelkyne, performerov a perfromerky, ktorí/é majú záujem pripraviť si peformance/happening na šiesty ročník umeleckého festivalu Mobilis s témou Manifest. Hľadáme dielo, ktoré je radikálne, angažované a kritické k súčasným socio-politickým otázkam, inštitúciám a usporiadaniam. Zamýšľaný koncept/skicu vášho performance spolu s ukážkou vašej tvorby, prosím, posielajte na adresu dieradosveta@gmail.com do 30/9/2019.

Event >>> https://www.facebook.com/events/715869248848720/

OPEN CALL opportunity for artists and art collectives to realise and present a performance/happening at the sixth instalment of the art festival Mobilis.  For this year’s edition with a theme Manifest, we are seeking an artpiece which is radically engaged with and critical to the  contemporary socio-political issues, institutions and settings. The intended artwork, concept, and your portfolio, please send to dieradosveta@gmail.com until 30/9/2019.

FESTIVAL

Festival Mobilis je multi-žánrový umelecký festival, ktorý sa koná v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši od 30. októbra do 2. novembra, tentokrát s témou Manifest. Dramaturgickým cieľom festivalu je zamerať sa na manifesty (k) súčasnosti/súčasné manifesty, hnutia, kolektívy, inštitúcie, umelecké a aktivistické praxe, ktoré súčasnosť vykresľujú, analyzujú, sú k nej kritické a uvažujú o alternativnych usporiadaniach voči nej. Ambíciou festivalu je tiež manifestovať programový posun centra k radikálnej dramaturgii postavenej na princípoch feminizmu, rovnosti, nehierarchickosti, solidarity, ekologickosti, a politickej a umeleckej angažovanosti.

Mobilis festival is a multi-genre art festival taking place at a cultural centre Diera do sveta in Liptovský Mikuláš, Slovakia from October 30 until November 2. This year’s topic is Manifest. The programme’s focus is on contemporary manifestos/manifests on contemporaneity, movements, collectives, institutions, and art and activist practices which render the presence, critically analyse it and seek alternative organisational frameworks to it. The festival’s ambition is also to manifest the centre’s conceptual and ideological shift towards a radical dramaturgy based on principles of feminism, egalitarianism, equality, non-hierarchy, solidarity, ecology and political and art engagement.

KTO SME

Diera do Sveta je kultúrne centrum a špecializované kníhkupectvo v Liptovskom Mikuláši, ktoré v roku 2014 založili a otvorili Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš a Helena Hajková. Cieľom priestoru je vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umožňovať verejné stretávanie, kolektívne neformálne vzdelávanie a spoločenskú kultiváciu. Dramaturgickou ambíciou kultúrneho centra je prinášať rozličné umelecko-kultúrne formáty, ktoré kriticky reagujú na súčasné urgentné problémy a krízy a zároveň majú emancipačný potenciál. Kolektív Diery do sveta verí v potrebu sociálnej spravodlivosti, medziľudskej solidarity, egalitárnosť a v silu kolektívnej organizácie. Veríme tiež, že práve kultúra a umenie sú jednými z mnohých nástrojov, ktoré môžu narúšať hierarchické a mocenské spoločenské štruktúry a prispievať tak k odstraňovaniu sociálnych nerovností. Viac informácií na http://www.dieradosveta.sk/my; https://www.facebook.com/dieradosveta/; https://www.instagram.com/dieradosveta/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *