Artalk.cz

TZ: Na Měsíc

Na Měsíc – Dobývání Měsíce ve výtvarném umění / Galerie Millenium / Praha / 17. 7. – 18. 8. 2019

Dvacátého července uplyne padesát let od prvního přistání člověka na Měsíci. Výtvarnou reflexi této významné události, která podstatně ovlivnila celou společnost, nabídne malostranská galerie Millennium v letních měsících mezinárodním výstavním projektem Na Měsíc. Mezi nejzajímavější vystavená díla budou patřit grafiky Kamila Lhotáka, koláže Adolfa Hoffmeistera a několik prací nedávno zemřelého výtvarníka Josefa Hampla.

Výstavní projekt Na Měsíc při příležitosti 50. výročí výstupu člověka na Měsíc prozkoumává výtvarné reflexe tematiky vztahu člověka a Měsíce/Luny. Výstava zkoumá napětí mezi představou Měsíce jako kosmického objektu, který lze „dobýt“ a který již dobyt byl a poetické vize Luny, která je po celá staletí předmětem spirituálního rozjímání, a která je z principu „nedobytná“. Výstava tak zprostředkuje různorodé výtvarné reflexe, které vedle sebe staví triumf, kritický i groteskní pohled na domnělý triumf i (ne)hodnotící lyriku.

Vystaveny budou práce necelé dvacítky autorů reflektující vztah člověka k Měsíci – mezi nejdůležitější práce patří díla Kamila Lhotáka, Adolfa Hoffmeistera a Josefa Hampla. Ty doplní řada současných autorů – například malíři Martin Velíšek, Jan Gemrot, Lukáš Miffek nebo výtvarník známý svým kresleným humorem Jiří Slíva. Výstava má i mezinárodní přesah – celou řadu českých umělců doplní několik děl brémského výtvarníka Tilmana Rothermela.

Celkově tedy výstava nabízí návštěvníkovi nevšední zážitek ze setkání řady odlišných výtvarníků několika generací skrze ucelené téma a je drobným, přesto spíše ojedinělým galerijním příspěvkem do diskuze o vztahu člověka ke kosmu v kontextu již zmíněného výročí, jehož význam je tradičně akcentován pouze vědecko-technologickým diskurzem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *