Artalk.cz

TZ: Expresionistická díla ze tří zemí v galerii v Kutné Hoře

Expresionistická díla ze tří zemí v galerii v Kutné Hoře / GASK – Galerie Středočeského kraje / Kutná Hora / 19. 6. 2019

V sobotu 14. června 2019 byla v GASK slavnostně zahájena výstava Tváře expresionismu (1905–1925) Slovinsko – Čechy – Německo. Výstavu pořádá GASK ve spolupráci s Galerií Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ve Slovinsku a představuje díla slovinských, českých a německých umělců, která vznikala v rozličných oblastech Evropy v letech 1905–1925. Autorem je slovinský historik umění Robert Simonišek, který poprvé dává do souvislosti vlivy českého prostředí na slovinské autory.

Výstava konfrontuje grafické práce německých autorů (Ernsta Ludwiga Kirchnera, Emila Noldeho, Karla Schmidta-Rottluffa) průkopnické skupiny Die Brücke, založené v Drážďanech v roce 1905, nebo díla sociálně angažované umělkyně Käthe Kollwitz s předními představiteli nového výtvarného směru ve Slovinsku (France a Tone Kralj, Veno Pilon a Božidar Jakac). České umění představují autoři sdružení především ve skupině Osma (Emil Filla, Bohumil Kubišta, Emil Artur Pittermann nebo Václav Špála), jejichž estetiku ovlivnila zejména tvorba norského malíře Edvarda Muncha, ale i němečtí a francouzští umělci.

V čem je expresionismus aktuální dnes? Jeho charakteristiky, které můžeme i na výstavě vysledovat a které jsou přítomny ve všech podobách expresionistické tvorby včetně hudby a literatury, dosud okupují naše podvědomí.

„Ze všech akcentů, které vyjadřují expresionistická díla, jsou patrně nejaktuálnější emoce. Nejen ty kladné, i ty nejtemnější. V dějinách lidstva expresionistické hnutí nejvýrazněji experimentovalo s city a hledalo cesty, jak je vizuálně vyjádřit. Schopnost procítění si v digitální a hyperinformační době znovu prochází zkouškou. A tato díla určitým způsobem představují budíček pro naše city,“ řekl při zahájení Robert Simonišek.

„Koncept výstavy nerozděluje tvůrce podle geografického či chronologického principu, nýbrž dává do souvislostí ideové prvky a univerzální obsahy děl přesahující národní specifika. Díla jsou divákovi představena v tematických okruzích »Krajina«, »Sociální motivy a válka«, »Umělec ve městě«, »Portrét a autoportrét«, »Náboženské motivy« a »Alegorie a umění,“ řekla ke koncepci výstavy kurátorka GASK Adriana Primusová.

Díky oběma výstavním katalogům, loňskému, vydaného Galerií Božidar Jakac, a letošnímu, vydaného GASK, budou moci evropští odborníci snáze hodnotit hnutí, které je z hlediska stylového mimořádně heterogenní, subverzní a občas i kosmické. Téměř 180 obrazů, grafik, kreseb a soch odhaluje citlivost, existenciální rozpětí i krizi a křik moderního evropského subjektu, který se rozléhá do 21. století.

K výstavě se uskuteční tři komentované prohlídky v termínech: 8. 8., 12. 9. a 14. 9.

Na závěr výstavy je na sobotu 14. září připraven program pro odbornou i širokou veřejnost: Dopolední »Art talk« s tvůrci výstavy a dalšími odborníky z Německa, Slovinska a České republiky (s podporou Goethe institutu v Praze), odpolední prohlídka výstavy s Robertem Simoniškem a komponovaný literární a filmový večer zasvěcený expresionismu. Po čtení z tvorby německy a česky píšících autorů bude následovat promítání klasického díla německého filmového expresionismu »Nosferatu – Symfonie hrůzy« režiséra Friedricha Wilhelma Murnaua z roku 1922 doprovázené hudební improvizací Sonji Večtomov a deklamací Martina Kulhánka.

Pro děti připravuje Lektorské centrum v srpnu čtyřdenní výtvarné dílny realizované formou příměstského tábora spojené s tematikou výstavy (pARTy time GASK) a dialogový list jako samoobslužný program zaměřený na mezigenerační dialog mezi dospělými a dětmi.

Výstava potrvá do 15. září 2019 a je otevřena každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *