Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová červenec 2019

Program Galerie Klatovy / Klenová červenec 2019 / Klatovy, Klenová / 4. 6. 2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 1. 9. 2019
Jonáš Czesaný
Jonáš Czesaný (1972), absolvent již reformované pražské Akademie (malba u prof. Františka Hodonského, grafika u prof. Vladimíra Kokolii) je představitel generace, jež vystoupila na scénu v 90. letech. Malba Jonáše Czesaného má charakter mimovolně objevovaných paměťových asociací, které se vynořují v obraze během pracovního procesu. Někde se tyto asociace pouze mihnou, oslabí a zmizí, jinde jsou podrženy, polapeny a vypěstovány do čisté, krystalické podoby, nebo zmetaforizovány do obecnějších poloh evokace či výpovědi. Jsou to věcné stavy, konkrétní předměty, nebo předmětné konstelace (včetně starých fotografií či novinových ilustrací), které provokují a probouzejí paměť.

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Do 4. 8. 2019
Společné cesty 7.
Již posedmé budou představena díla výtvarníků klatovského regionu společně s výtvarníky německé příhraniční oblasti. Hlavním pořadatelem výstavy je město Klatovy, galerie podporuje akci po provozní a technické stránce.

Galerie Klenová

Do 1. 9. 2019, zámek Klenová
Martin Kuriš / Pohřížen do svého blízkého okolí
Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů Martin Kuriš (1973) poněkud exotickým zjevem. Tajemství prochází celým jeho dílem a propojuje všechny jeho projevy. Z výtvarné tvorby převažuje především figurální malba, čas od času prolehčená krajinou. Žije v Sudetech, krajině krásné i tvrdé, poznamenané poválečným vysídlením a dodnes sociálně bezútěšné. Maluje zdejší louky, mokřiny, remízky, zimní nehostinnost, rozházené domy, a sem zasazuje své příběhy. Odtud se posiluje jemu blízká baladičnost i sociální ladění. Tady nachází dřevo pro své sochy. Výstava představí všechna odvětví Kurišovy tvorby v celé jejich poetice.

Do 1. 9. 2019, purkrabství hradu Klenová
Bedřich Grünzweig / New York
(1910, Brno – 2009, New York)
Výstava představí autorovy fotografie z New Yorku, kam v roce 1939 přicestoval z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava (jako jedinému z celé rodiny se mu podařilo uniknout před holocaustem). New York, kde prožil značnou část života, představoval pro Bedřicha Grünzweiga zpočátku záhadné město – byl ohromen jeho zvláštním půvabem, architekturou, směsicí ras a někdy až vyčerpávajícím tempem života. Snímky z New Yorku prostupují celou Grünzweigovou tvorbou, fotografoval ale také například na svých pozdějších pracovních i soukromých cestách (Izrael, Španělsko, Belgické Kongo). Živé snímky Bedřich Grünzweig nikdy nemanipuloval, fotografoval s pochopením a s ohledem na situaci. Podstatné pro něj bylo zachytit atmosféru prostředí a propojit ji s vlastním prožitkem.

Do 25. 8. 2019, sýpka Klenová
David Cajthaml / Ani jeden den bez čáry
Pole působnosti Davida Cajthamla (1959) je široké a vejde se na něj tvorba od scénografie, kterou vystudoval spolu s architekturou na pražské UMPRUM, přes volnou malbu, grafiku, keramickou tvorbu, autorské knihy až po vyjadřování čistě múzické. Je spoluzakladatelem kapely DekadentFabrik, autorem hudby k některým představením Arnošta Goldflama atd. Výčet činností této renesanční osobnosti současnosti by mohl pokračovat do šíře, neboť David Cajthaml je nevysychající studna snů, představ i skutků. Stejně široký záběr bude mít výstava v prostorách sýpky, založená na snově asociativním principu a zároveň deníkovém charakteru Cajthamlovy tvorby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *