Artalk.cz

do 30. 6. / VK na pozíciu kurátor-ka/ historik-čka umenia v Galérii Jána Koniarka v Trnave

Výberové konanie na pozíciu kurátor-ka/ historik-čka umenia v Galérii Jána Koniarka v Trnave / do 30. 6. 2019

Galéria Jána Koniarka v Trnave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja vypisuje výberové konanie na pozíciu kurátor-ka / historik-čka súčasného umenia

Náplň práce:

• v zmysle profilu galérie spracúva problematiku súčasného vizuálneho umenia , samostatne realizuje výskumnú, publikačnú a kurátorskú prácu s prihliadnutím na kontext regionálneho umenia

• aktívne a samostatne realizuje koncepciu výstavnej činnosti , podieľa sa na produkčnej činnosti výstav a na propagácií výstav a celkovej odbornej činnosti galérie

• na základe výskumu navrhuje nové akvizície do zbierkového fondu galérie, podáva návrhy na konzervátorské a reštaurátorské zásahy, podieľa sa na dokumentácii zbierok a pod.

• iniciatívne zabezpečuje mimorozpočtové zdroje financovania , grantové schémy , sponzoring

Požiadavky na uchádzačov/- čky:

• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( dejiny a teória umenia) resp. príbuzné humanitné disciplíny

• všeobecný kultúrny rozhľad a odborné vedomosti s osobitným zreteľom na sféru súčasného vizuálneho umenia 20. a 21. storočia

• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami • znalosť cudzieho jazyka na komunikačnej úrovni, angličtina výhodou

• vodičský preukaz sk. B vítaný

• samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, časová flexibilita , schopnosť tímovej práce

Pracovný pomer:

• na dobu určitú v zmysle Zákonníka práce na 2 roky, na plný pracovný úväzok s možným nástupom od 01. 09. 2019. Ponúkaný plat:

• v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z . o odmeňovaní vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky praxe, minimálne PT 6: od 688,50 Eur.

Predloženie dokladov:

• žiadosť – motivačný list

• overený doklad o vzdelaní

• štruktúrovaný životopis

• návrh kurátorského konceptu, zameranie výskumnej , publikačnej a výstavnej činnosti na príslušné dvojročné obdobie

• doklad o doterajšej praxi (pozícia je vhodná aj pre absolventa-absolventku)

• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

V prípade záujmu zasielať požadované doklady na adresu: Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, 91701 Trnava, alebo e-mailom: sekretariat@gjk.sk v termíne do 30. 6. 2019 vrátane. Bližšie informácie na tel. 033 5511659.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *