Artalk.cz

Morávek na tiskové konferenci prohlásil, že chce snižovat náklady NGP

Na základě interního auditu, který se konal v Národní galerii Praha pod vedením pověřeného ředitele Ivana Morávka, chybí v rozpočtu instituce pro letošní rok 30 milionů korun. Je to rozdíl mezi závazky a reálnými zdroji, řekl dnes Morávek novinářům na své první tiskové konferenci. Uspořádal ji šest týdnů poté, co ho ministr kultury Antonín Staněk po odvolání Jiřího Fajta z čela NGP vedením galerie pověřil. Galerie bude muset podle Morávka proto snižovat náklady.

Staněk podal na Fajta dvě trestní oznámení. Morávek dnes řekl, že policie do dnešního dne kvůli těmto oznámením NGP nekontaktovala.

Bývalý ředitel NGP Jiří Fajt dnes ČTK řekl, že galerie za jeho vedení hospodařila i v tomto roce s vyrovnaným rozpočtem. „Pan Morávek informoval o tom, že NGP v tomto roce bude hospodařit se schodkem 30 milionů korun a opírá se přitom o ‚interní audit‘, který si nechal zpracovat externí firmou. Proklamativně sice chce omezovat externí služby, ačkoliv jich sám využívá. Jeho externí firma tak pouze splnila zadání a konstatovala onen schodek, aniž by bylo vysvětleno, o co se Morávkův odhad opírá – a nejde o nic jiného než o odhad,“ uvedl Fajt.

„Zásadním problémem mého předchůdce bylo, že nevytvořil strukturu řízení instituce, a to nejen ekonomicko-finanční, ale i směrem k produkci jednotlivých výstavních projektů,“ řekl Morávek. Příkladem toho a podle Morávka jediným projektem, který se oproti plánům neuskuteční, byla výstava Indického pokladu. Fajt ji prezentoval při představení výstavního plánu, podle Morávka ale nebyla „zasmluvněna“, tudíž se neruší. „Pokud jsem se mohl bavit se svými kolegy, výstava ani nezapadala do koncepce na příslušný výstavní rok,“ řekl. Letošní program se podle něj dodrží, jen výstava Milana Grygara se posune po dohodě s umělcem na příští rok.

„Není pravda, že by neexistovaly zavazující písemné dokumenty k výstavě Indický poklad, jejíž listopadové vernisáže se měl zúčastnit Maharádža z Džodhpuru společně s princem Charlesem. O výstavě se jednalo na úrovni indické vlády a amerických partnerů z Houstonu, jak dosvědčuje písemná korespondence dokládající řešení řady formalit nutných pro podpis mezinárodní smlouvy o spolupráci,“ uvedl Fajt.

Při svém nástupu prý Morávek zdědil provizorní rozpočet, který byl silně zkreslený, neodrážel realitu společnosti a v některých položkách „podvazoval“ funkčnost instituce. Proto přistoupil k auditu, kterým podle svých slov hledal soulad mezi náklady a výnosy. „Negativní saldo k dnešnímu dni je přibližně 30 milionů,“ řekl. Redukovat výstavní program ale nebude. Jednou z možných cest k úsporám je podle Morávka projít výstavní plán položku po položce a tam hledat úspory. Druhým krokem je eliminace externích smluv a třetím maximální využití potenciálu galerie.

Tam vidí zdroje zejména ve dvou letošních výstavních highlightech – výstavě impresionistů a výstavě sochaře Alberta Giacomettiho. Uvedl také, že jedná s možnými partnery, kteří by se podíleli na kofinancování výstavních aktivit NGP tím, že by zajistili propagaci výstav a v případě velké návštěvnosti a velkého zisku ze vstupného by díl z něj získali.

„Každý rozpočet má nákladovou a příjmovou stránku. Nové vedení NGP zrušilo některé již naplánované výstavy, nutně tak musí počítat s nižší návštěvností a nižšími výnosy ze vstupného,“ říká Fajt. Morávek předpokládá, že návštěvnost výstavy Giacomettiho bude 30.000 osob. „To je polovina našeho někdejšího konzervativního odhadu,“ uvedl. Pokud nové vedení počítá s touto návštěvností, nedokáže podle Fajta kvalifikovaně úspěšnost výstavy odhadnout. „A zveřejněný návrh na zapojení marketingových partnerů do výstavního programu s tím, že budou mít podíl na zisku ze vstupného, by byl na rozdíl od mé autorské smlouvy skutečně závažným důvodem pro jeho okamžité propuštění,“ soudí odvolaný ředitel.

Veřejnosprávní kontrola MK byla podle Staňka hlavním důvodem pro odvolání Fajta. Zjistila podle něj závažná hospodářská pochybení. Odvolání Fajta vyvolalo protesty v umělecké obci a nesouhlas opozice. Ministr Staněk kvůli tomu podal rezignaci, prezident Miloš Zeman ji ale zatím nepřijal. O Staňkovo odvolání pak prezidenta na přání koaliční sociální demokracie požádal premiér Andrej Babiš (ANO).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *