Artalk.cz

TZ: Výpal – 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM

Výpal – 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM / kurátor: Martin Vaněk / Galerie UM / Praha / 8. 6. – 27. 7. 2019

Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM slaví stoleté výročí. U příležitosti tohoto významného jubilea připravili studenti ateliéru pod vedením pedagogů Maxima Velčovského, Milana Pekaře a kurátora Martina Vaňka výstavu svých děl reagujících na jeho historii. Výstava s příznačným názvem Výpal bude k vidění v Galerii UM až do 27. července.

„Stoleté výročí vždy vybízí k bilanci uplynulých událostí a činnosti jednotlivých aktérů. Doba, kdy se taková výročí slaví, je zároveň více než kdy jindy obdobím setkávání minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Rozhodli jsme se jít cestou reflexe nejdůležitějších tvůrčích postupů, které prosazovali jednotliví vedoucí ateliéru v průběhu celého století. Je to cesta, která  má svou vlastní silnou výpovědní hodnotu tkvící v aktuálním čtení a interpretaci uměleckého vyjádření předchůdců“, říká k celkové koncepci výstavy její kurátor Martin Vaněk.

Desítka vybraných studentů různých ročníků potom na základě studia, tradovaných legend a vzpomínek pamětníků reagovala buď na tvorbu konkrétního vedoucího ateliéru, nebo byla reflektována práce vedoucích průřezově. Jde nikoliv o vědecký, ale o umělecký projekt využívající momenty apropriace, parafráze, kritiky nebo i popření autorit. Umělci tak přehodnocují, ironizují nebo naopak adorují významné postavy ateliéru a jejich výukové metody. Výstava reflektuje šestici nejvýznamnějších vedoucích, od zakladatelky ateliéru – Heleny Johnové, přes Otto Eckerta, Bohumila Dobiáše ml., Václava Šeráka, Pavla Knapka, až po současného vedoucího Maxima Velčovského a asistenta Milana Pekaře.

Vystaveny budou nejen typické keramické a porcelánové objekty, jako jsou vázy, figurální i abstraktní plastiky a reliéfy malých i monumentálních měřítek, ale také multimediální instalace.

Mezi práce, které zaujmou na první pohled svou monumentálností, patří reliéf Veroniky Hankeové s názvem Otisk, jenž vznikl během konzultací v ateliéru jako jejich záznam. Mezi práce věnující se tématu environmentální krize patří rozměrná keramická plastika Jerguše Gálika nebo instalace Nely Britaňákové. Symbolickou skříň – oltář – s bohatým ikonografickým programem vytvořil David Ramdan, který zpracoval téma symbolického předávání ateliéru. Na výstavě se dále objevují oslavné vázy současného vedení ateliéru (autorka Tereza Hrušková), busty jednotlivých pedagogů od Moniky Martykánové, abstraktní plastiky Dávida Valoviče a Zuzany Viszusové reagující na práce Otto Eckerta a Václava Šeráka. Jana Jaroszová instalovala vstupní bránu sestávající z průmyslově vyráběných i autorských hrnků a v neposlední řadě je třeba zmínit Quynh Trang Tran, jež vytvořila VR vizi budoucnosti ateliéru.

Výpal je jeden z nejdůležitějších finálních postupů výroby keramiky a porcelánu. Nejen proto byl tento termín vybrán jako název výstavy. Vypovídá i o tvůrčí energii, stejně jako o jejím vyhasnutí, které každému absolventovi či absolventce hrozí po odchodu z ateliéru, pokud v sobě samých nenajdou cestu další úspěšné realizace. Mnohá vystavená díla jsou zároveň studentskými diplomními pracemi.

Výstavu doprovází stejnojmenný katalog, jehož autory jsou kromě vystavujících také Lada Hubatová-Vacková, Martin Vaněk a Maxim Velčovský.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *