Artalk.cz

TZ: Slovutný pane architekte!

„Slovutný pane architekte!“ Josef Fanta – český architekt na prahu nové doby / Muzeum Brněnska, Národní technické muzeum: Památník Mohyla míru / Prace / 30. 5. – 3. 12. 2019

Památník Mohyla míru ve spolupráci s Národním technickým muzeem zahájí 30. května výstavu o Josefu Fantovi, předním českém architektovi přelomu 19. a 20. století. Výstava je zaměřena především na jedno z Fantových význačných děl, Mohylu míru. Kromě samotného památníku se návštěvníci dozvědí i o jeho dalších známých stavbách, jako jsou budova Hlavního nádraží, dům Hlaholu či vily v Poděbradech, a to včetně architektonických nákresů, prvotních návrhů či fotografií realizací.

Výstava také představí Josefa Fantu jak v pracovním, tak i osobním životě. Zároveň seznámí i s Fantovou manželkou Julií Fantovou-Kusou, významnou českou národoveckou aktivistkou, nebo jejich dcerou Marií Fantovou, která v prvorepublikových časopisech vystupovala pod pseudonymem Ma-Fa. Rodina vedla bohatou korespondenci s předními českými umělci, jako byli Jaroslav Vrchlický nebo Gabriela Preissová. Vybrané dopisy si na výstavě návštěvníci mohou přečíst.

Josef Fanta však nebyl jen architektem, jehož celkový výtvarný talent lze nesporně spatřit v četných kresbách a skicách, byl i básníkem a spisovatelem. „Obrovská pozůstalost básní je zaměřena především na milostnou tvorbu, méně pak na národní cítění, které bylo u Fanty velmi silné. Výstava si tedy klade za cíl prezentovat Josefa Fantu uceleně jako všestranně nadaného člověka, jehož budovu Hlavního nádraží zná téměř každý,“ uvedla kurátorka výstavy Lucie Gregorová.

Mezi vystavenými exponáty zaujmou originální nákresy Mohyly míru, které zapůjčilo Národní technické muzeum v Praze. Originály se budou každý měsíc měnit, celkově se na výstavě protočí 14 kusů plánů. Návštěvníci si mohou prohlédnout také předměty z druhé poloviny 19. století, které architekt potřeboval ke své práci. Dominantu výstavního sálu pak tvoří věrný model Mohyly míru v měřítku 1:50.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *