Artalk.cz

Výběrové řízení na pozice Vedoucí a hlavní editor/ka Artyčok.tv

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) výběrové řízení na obsazení míst VEDOUCÍ / VEDOUCÍHO A HLAVNÍ EDITORKY / EDITORA ARTYČOK.TV

Kvalifikační předpoklady:

• vysokoškolské vzdělání
• vysoká míra orientace v oboru současného umění a schopnost jeho kritické reflexe
• organizační a komunikační dovednosti, vynikající písemný projev, předpoklady týmové práce, samostatnost, spolehlivost
• pokročilá znalost anglického jazyka
• pokročilá znalost práce na PC
• morální bezúhonnost
• vítána je pedagogická praxe

Okruh pracovních činností – vedoucí:

• organizace týmu Artyčok.TV (celková koncepce pracoviště a jeho zaměření)
• pedagogická činnost v teoretických či praktických modulech výukových programů AVU
• grantová činnost pracoviště
• součinnost na reprezentačních akcích AVU
• spolupráce na přípravě a aktualizaci kurzů, přednášek a workshopů

Okruh pracovních činností – editor/ka:

• organizace týmu Artyčok.TV (koncepce natáčecího plánu, komplexní koordinace materiálů k publikaci, jazyková redakce)
• pedagogická činnost v teoretických či praktických modulech výukových programů AVU
• pokročilá správa webu v redakčním prostředí wordpress
• organizace natáčení, stanovování průběžného natáčecího plánu, kontrola hotových videí, zadávání překladů, redakční práce na webu, PR aktivity, příprava newsletteru
• spolupráce na přípravě a aktualizaci kurzů, přednášek a workshopů
• správa technického vybavení pracoviště – výpůjční systém, evidence, kontrola a údržba

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
• strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)
• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• vizi koncepce vedení pracoviště a pořádaných kurzů v rozsahu 2-3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě) – odevzdává pouze uchazeč/ka na pozici vedoucí/ho pracoviště

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola, které proběhne formou pohovoru s komisí. Termín bude uchazečům oznámen v dostatečném předstihu. Předpokládaná výše pracovního úvazku: vedoucí – 1,0, editor/ka – 1,0. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU. Předpokládaný nástup: začátek akademického roku 2019/2020 Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete poštou či dodejte osobně do 24. června 2019 (rozhoduje datum na poštovní obálce) na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám Evy Ellingerové (pro případné dotazy: tel. 220 408 238, e-mail eva.ellingerova@avu.cz). Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům. AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *