Artalk.cz

Stojíme pri kultúre a žiadame odvolanie ministerky Laššákovej

Stojíme pri kultúre a žiadame odvolanie ministerky Laššákovej

Dnes, v stredu 22. mája 2019, sa o 17:00 na Námestí SNP v Bratislave koná protestné zhromaždenie platformy Stojíme pri kultúre. Kultúrna obec ním chce vyjadriť svoj nesúhlas s nekompetentným vedením Ministerstva kultúry SR a žiada okamžité odvolanie ministerky Ľubice Laššákovej.

Zhromaždenie je reakciou na kroky Ľubice Laššákovej, ktoré dlhodobo preukazujú jej nedostatočnú odbornú spôsobilosť. Spontánnu výzvu na odvolanie ministerky za necelý týždeň podpísalo viac ako 7 000 ľudí. Ministerka sa s protestami umeleckej verejnosti stretla už pri nástupe do svojho úradu, po roku svojho pôsobenia definitívne stratila dôveru členov a členiek kultúrnej scény. Nepridelením adekvátneho finančného rozpočtu ohrozuje fungovanie inštitúcií ako napríklad Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, regionálne divadlá a knižnice. V prípade Kunsthalle Bratislava likvidačným znížením rozpočtu dochádza k popretiu verejne deklarovaného prísľubu ministerky o jej osamostatnení a finančnej nezávislosti.

Zároveň v rámci Programu 2 – Kultúra znevýhodnených skupín pani ministerka Laššáková neschválila dotácie dlhoročne fungujúcim a etablovaným organizáciám, pričom organizáciám LGBTI neschválila žiaden z komisiou odporúčaných projektov bez akejkoľvek argumentácie a vysvetlenia. Následná úprava podmienok tohto programu prebehla taktiež bez konzultácie s odbornou obcou, pričom podmienky ako zákaz zahraničnej spolupráce, zákaz vyberania vstupného a podobne, vylučujú z možnosti uchádzať sa o dotácie väčšinu organizácií, ktoré pracujú so znevýhodnenými skupinami. Týmito a ďalšími krokmi ako kauza kreatívne centrum-Kunsthalle Bratislava, voľba rady FPU, výber riaditeľa SND, rozpočty príspevkových organizácií MK SR, ministerka Laššáková ohrozuje existenciu a prácu kľúčových inštitúcií slovenskej kultúry, vylučuje rozvoj menšinovej kultúry a medzinárodných spoluprác. Svojím konaním ignoruje potreby odbornej verejnosti a polarizuje slovenskú spoločnosť.

Platforma Stojíme pri kultúre nadväzuje na rovnomenné aktivity študentskej iniciatívy, no aktuálne zastrešuje jednotlivcov a organizácie naprieč celým spektrom kultúry a umenia, vrátane regiónov. Popri rôznorodých problémoch, ktorým musia čeliť výstavné inštitúcie, divadlá či kreatívny priemysel, platforma zosobňuje jednotnú požiadavku viacerých kultúrnych odvetví na prehodnotenie a transformáciu súčasného fungovania MK SR. Napriek vzájomnej snahe o konštruktívny dialóg ministerka Laššáková dodnes nereflektuje hlas odbornej verejnosti a pokračuje v systematickom oslabovaní rozmanitosti slovenskej kultúry a umenia.

Odmietame sa nečinne prizerať ďalším deštruktívnym krokom a žiadame odvolanie ministerky Laššákovej. Stojíme pri kultúre a voláme po funkčnom a kompetentnom ministerstve kultúry.

Web a výzva: https://stojimeprikulture.sk/

Petícia: https://tinyurl.com/zaodvolanieĽubica Laššáková

Facebook: https://www.facebook.com/stojimeprikulture/

Instagram: https://www.instagram.com/stojimeprikulture/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *