Artalk.cz

TS: Stojíme pri kultúre

Tlačová správa platformy Stojíme pri kultúre

Študentská platforma Stojíme pri kultúre, vznikla z iniciatívy Študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB. Ako skupina študentov sme od apríla zorganizovali viacero podujatí v súvislosti s Kunsthalle Bratislava a plánovaným zriadením kreatívnych centier cez výzvu IROP PO3 – tichý protest pred KHB, Diskusiu o Kunsthalle a kreatívnych centrách a diskusie so študentkami a študentmi. Po  hlbšom vnáraní sa do problematiky jednotlivých tém, sme si uvedomili, že problémov v umení a kultúre je naozaj veľa a o väčšine sa otvorene nediskutuje.

Foto: Ema Lancaricova

Uvedomujeme si, že umenie je schopné v zásadnej miere meniť identitu a charakter spoločnosti. Aj preto sme sa v spolupráci s rektorkou VŠVU, Bohunkou Koklesovou, rozhodli pripraviť celoslovenský projekt pod značkou našej platformy Stojíme pri kultúre, ktorý sa spúšťa od 18.5.2019 na Noc múzeí a galérií. Napísali sme za nás stanovisko k aktuálnej situácií v umení a kultúre a  následne sme začali vytvárať sieť medzi inštitúciami a nezávislými kultúrnymi centrami na Slovensku.  Pretože vnímame v umení a kultúre viacero rôznorodých problémov, je pre nás dôležité, aby sa v rovnakej mierke prihliadalo na každý jeden z nich. Primárne sme kontaktovali všetky inštitúcie a nezávislé centrá, ktoré sa do Noci múzeí a galérií tento rok zapájajú. Cieľom je mobilizácia a vytvorenie presieťovania subjektov, ktorých sa aktuálna situácia dotýka a chcú vyjadriť svoj postoj. Každý subjekt, ktorý vyjadril súhlas s naším stanoviskom od nás obdržal balíček, ktorý obsahoval plagát (s vytlačeným stanoviskom), odznaky a nálepky platformy Stojíme pri kultúre. Zároveň sme ich poprosili o odfotografovanie tohto plagátu v ich priestore a jeho šírenia na sociálnych sieťach, prípadne na webových stránkach s hashtagom #stojimeprikulture. Ide o gesto, pri ktorom počas dňa a noci, kedy by mali galérie a múzeá oslavovať svoj medzinárodný deň, konfrontujú verejnosť a návštevníkov so stanoviskom o aktuálnej situácií. Počas komunikácie sme sa jednotlivých subjektov pýtali aj na ich individuálne problémy, ktoré zažívajú, aby sme do budúcna mohli pracovať s vecnými podkladmi z prvej ruky. Projekt sa začína 18.5.2019 a bude pokračovať pokiaľ to bude nevyhnutné. Kedykoľvek sa k nám môže pridať ďalšia inštitúcia, nezávislé centrum alebo jednotlivec a je samozrejme len na nich, dokedy si stanovisko nechajú vyvesené.

Posledné dni boli pre slovenské umenie a kultúru náročné. Ministerstvo kultúry podniklo viacero nejasných krokov, ktoré dodnes neboli bližšie vysvetlené, ako napríklad škrty dotácií menšinám a výrazné zníženie rozpočtov erbových inštitúcií. Dúfame, že pani ministerka Ľ. Laššáková sa čo najskôr rozhodne otvorene a vecne prehovoriť o jej rozhodnutiach. Myslíme si, že cesta k riešeniu mnohých problémov stojí na spoločnej komunikácii, vzájomnej informovanosti a otvorenom dialógu. Sme presvedčení o tom, že umenie a kultúra majú byť jednou z priorít štátu, sú totiž príkladom vyspelosti národa a občianskej spoločnosti.

Facebooková stránka:
https://www.facebook.com/stojimeprikulture/

Instagram:
https://www.instagram.com/stojimeprikulture/

Stanovisko:
pdf: https://drive.google.com/file/d/1j9Z24IFAKsKugkI5jkutVaGzdQREuj8p
png: https://drive.google.com/file/d/1sjgZ2SnLNG7is_CgS95KgPDpOZY8UGL3

Kontakt:
stojimeprikulture@gmail.com / +421 911 456 123

Mapa múzeí a galérií (priebežne dopĺňame):
https://maphub.net/stojimeprikulture/stojime-pri-kulture

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *