Artalk.cz

TZ: bauhausTWINS

bauhausTWINS / kurátoři: Robert K. Huber, Marek Pokorný / PLATO Ostrava / Ostrava / 16. 5. 2019 – 5. 1. 2020

Instalace bauhausTWINS recykluje charakteristické prvky z fasády budovy slavné umělecké školy Bauhaus v Desavě a přetváří je do podoby monumentální prostorové struktury. Architekturu původní budovy navrhl zakladatel školy Bauhaus Walter Gropius. Autory instalace složené z architektonických fragmentů dochovaných po rekonstrukci z roku 1976 jsou Robert K. Huber a členové studia zukunftsgeraeusche. Instalace slouží i jako platforma pro diskuzní a vzdělávací programy. BauhausTWINS se zároveň stává centrálním bodem festivalu re:bauhaus, pořádaném v roce 100. výročí založení Bauhausu.

Projekt je uveden v podobě vestavěné instalace v PLATO, v bývalém hobbymarketu Bauhaus, který galerie dočasně využívá, a to po své úspěšné premiéře v roce 2018 v Postupimi při kongresu federální nadace Baukultur. Na tomto mimořádném místě, které se ironicky a nanejvýš aktuálně odvolává na dědictví Bauhausu, ztělesňuje bauhausTWINS haptické médium zahrnující historický původ, změnu probíhající v čase i aktuální interakci.

bauhausTWINS je průchozí instalací, která využívá prvky z průčelí budovy Atelierhaus z Bauhausu v Desavě, získané při velké poválečné rekonstrukci z roku 1976. Prvky oken a dveří byly demontovány při další renovaci a rekonstrukci fasády Atelierhausu v roce 2011 a zukunftsgeraeusche je získalo od Nadace Bauhaus Dessau.

Konstrukce, otevřená ze všech stran, působí z každého směru jiným prostorovým dojmem a umožňuje odlišný přístup: od měřítka ateliérových místností budovy Atelierhaus až po rozvolněnou strukturu, která otevírá prostor pro širší kontext a reflexi. Prostřednictvím bauhausTWINS se lze ptát na dnešní vnímání toho, jak nakládáme s dědictvím moderny, udržitelným rozvojem a přestavbami našich měst a staveb.

Název bauhausTWINS je hříčkou s anglickým výrazem ‚twinning’, který se pojí nejen s procesem opakovaného používání věcí v novém kontextu. Označuje také zvláštní fenomén paralelní existence dvou verzí prvků z fasády (z rekonstrukcí z let 1976 a 2011). Znamená také partnerství a rovněž se standardně užívá pro spojování ocelových konstrukcí.

zukunftsgeraeusche GbR (zkg) je interdisciplinární výzkumná platforma zaměřená na architekturu, mezioborové vzdělávání, urbanistický a společenský výzkum a udržitelný rozvoj. Byla založena v roce 2005 a sídlí v Berlíně a Mnichově. V roce 2019 zkg založili uprostřed kruhového objezdu na berlínském Ernst-Reuter-Platz nové společenské centrum bauhaus reuse, které zároveň slouží jako městská laboratoř pro vzdělávání, výzkum a performance. Od roku 2009 zkg spolupracuje s Technickou univerzitou Berlín jako její vědecký a vzdělávací partner. Současnými partnery zkg jsou Robert K. Huber a Peter Winter.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *