Artalk.cz

TZ: Klášterní zahrada 2019

Klášterní zahrada 2019 – Jakub Goll, Jiří Kobr / Galerie Dům / Broumov / 5. 5. – 30. 9. 2019, 30. 6. – 30. 9. 2019

Letošní ročník výstavního cyklu „Klášterní zahrada“ představuje od počátku května práce Jakuba Golla a od konce června bude rozšířen o rozsáhlý sochařský soubor Jiřího Kobra, jenž v tomto roce připravil výstavu i pro Galerii Dům.

Jakub Goll náleží k nedávným absolventům pražské Akademie výtvarných umění, konkrétně ateliéru figurálního sochařství. Vystavené práce se věnují tématu hranice zobrazení a evokace tvaru. Dřevěné Torso (2015) vypovídá o autorově dlouhodobém zájmu o transformaci tělesné formy, odkazuje k původní inspiraci – figurálním pískovcovým sochám Josefa Wagnera. Ten často pracoval s tvary jakoby nalezenými v přírodě, se spojením těla a přírodního útvaru. Ve svých textech Cesty sochaře k sochařství uvažuje o pratvaru, o vzniku sochařství v prehistorické době, kdy člověk uviděl lidskou postavu nebo podobu zvířete v pohozeném kameni. Wagner připomínal i Braunovu fantazii jitřenou skalními útvary. Jakub Goll dvojici betonových tvarů z roku 2016 (Raněná zvířata) vytvořil inspirován výjevem ze španělské krajiny, kde se setkal mimo jiné i s autentickou silou sochařských prací Eduarda Chillidy. Zabývá se tvary v jejich vztahovosti, přičemž stylizaci odvozuje z kresby, ne z modelované formy. Práce reflektují současně i Gollův zájem o sumerské a egyptské sochařství, o význam kanonických proporčních zákonitostí, o problematiku symetrie, o architektonické uvažování. Autor pracuje s formou naznačenou, nedopovězenou, hledá prostor vjemové rezonance. Jeho sochy vzbuzují respekt velkorysým formátem i specifickou kombinací archaičnosti a modernosti tvaru.

Jiří Kobr svými uměleckými pracemi dlouhodobě zdůrazňuje samozřejmost vzájemné prostupnosti profánního a sakrálního prostoru. Vystavený celek tvoří figurální dřevěné sochy, několik betonových prací ze souboru Kříž a dřevořezy na plátně volně zavěšené v zahradě. První sochy ze souboru Kříž pocházejí již z roku 2003, závěru autorova studia na pražské Akademii výtvarných umění, kdy se zabýval významovými možnostmi formálních daností materiálu, tvaru a barvy, bez odkazu na symbolické a náboženské obsahy. Za nosné téma zvolil hranici, omezující a současně poskytující východiska, z významu uzavřenosti dospěl „cestou skrze střed“ ke křížové formě. V Kobrových pracích se snoubí autentická znalost křesťanské symboliky, dlouhodobá zkušenost s řezbou, vědomí inspirativnosti krajiny, role historie a významové vstřícnosti člověku. Křesťanství je pro něho prostor možností invenčního myšlení v paradoxech, možností všední žité situace proměňovat v posvátné. Víru a umění chápe jako oblasti navzájem podpůrné. Hlavní sílu uměleckých prací spatřuje v možnosti oslovit člověka prožitkem, podpořit jeho osobní zkušenost, skrze kterou se může rozvzpomenout na původní schopnost náboženství zprostředkovat autentickou sílu vědomého bytí. Tradiční náměty a témata Jiří Kobr zpřítomňuje na současné výstavě svěží srozumitelnou formou prostřednictvím souboru dřevěných figur z let 2016–2018 a nového cyklu dřevořezů na plátně.

JAKUB GOLL (nar. 1990 v Praze) vystudoval v letech 2005–2009 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze (obor řezbářství), poté pokračoval v letech 2009–2016 v sochařském studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér figurálního sochařství – Jan Hendrych, Vojtěch Míča). Od roku 2011 jsou jeho práce prezentovány na společných výstavách: Start (Klub V. kolona, Praha, 2011), výstava soch na parkovišti Malostranského náměstí (Praha, 2014), Andante (České centrum, Milán, 2015), Kresby / Sochy (GAVU, Praha, 2016), NordArt 2016 (Kunstwerk Carlshütte, Německo), Vanity Fair / Diplomanti AVU (Veletržní palác, Praha, 2016) nebo Kulový blesk (Zámek, Litvínov, 2018).

JIŘÍ KOBR (nar. 1974 ve Dvoře Králové nad Labem) studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu v Praze (řezbářství, 1988–1997), v letech 1997–2003 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (restaurování a sochařství – Petr Siegl, Jindřich Zeithamml; za diplomovou práci na téma Kříž obdržel cenu rektora). Ze samostatných výstav připomeňme např.: rok 2001 v Městské galerii v Trutnově; vitrážová výzdoba oken ve Strakově u Litomyšle (od 2016); „Ejhle…“ Domorodé kultovní sochařství z Čech v Galerii Ústavu makromolekulární chemie v Praze (2017; u příležitosti výstavy přednesl přednášku Staré náboženství v novém umění (Důvody k optimismu při oživovacích pokusech); Zahrada uzavřená / Hortus conclusus v zahradě Břevnovského kláštera (2017 a 2018); Kostel v Horním Žďáru (2018–2019). Jeho práce byly zařazeny např. na výstavy: v Reinraum, Düsseldorf, 2002; MECCA, Terezín, 2003; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada v Praze, 2004; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora, 2006; nebo Socha 3, Wortnerův dům AJG, České Budějovice, 2007. V letech 2002–2005 vyučoval řezbářství a modelování na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Je autorem řady kopií, rekonstrukcí a realizací dřevěných soch pro sakrální prostory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *