Artalk.cz

Reakce Spolku Skutek na odvolání ředitele NGP a MUO

Publikujeme v plném znění dopis, který 24. dubna odeslali členové a členky ministrovi kultury Antonínovi Staňkovi a ve kterém reagují na jeho odvolání Jiřího Fajta a Michala Soukupa z vedoucích pozic v Národní galerii Praha a Muzeu umění Olomouc.

Vážený pane ministře,

za Spolek Skutek, který sdružuje výtvarné umělce, kurátory, teoretiky a další pracovníky v oblasti výtvarného umění, chceme vyjádřit nesouhlas se způsobem odvolání Jiřího Fajta a Michala Soukupa z vedoucích pozic v Národní galerii Praha („NGP“) a Muzeu umění Olomouc („MUO“).

Nezpochybňujeme právo ministra kultury vyvozovat personální důsledky na základě zjištěných manažerských pochybení, ani nutnost vést galerie hospodárně a eticky. Považujeme rovněž za správné podat trestní oznámení v případě podezření na spáchání kriminálního činu. Tím však souhlas s Vašimi kroky končí.

Za problematický považujeme především samotný proces odvolání. Překvapuje nás, že ani jednomu z ředitelů jste svůj záměr s předstihem neoznámil, neseznámil je s argumenty, které k takovému rozhodnutí vedou a neposkytl jim čas k náležité obhajobě. Stejný nesouhlas vyjadřujeme vůči způsobu, jakým jste s Vaším rozhodnutím seznámil veřejnost. Krátký briefing před velikonočními svátky následovaný odjezdem do Čínské lidové republiky neodpovídal zodpovědnosti, kterou nesete za tak zásadní rozhodnutí v rámci Vašeho rezortu.

Vyzýváme Vás proto, abyste s odbornou veřejností vedl dialog a nadále činil již jen předvídatelné kroky, jejichž motivace nebude poskytovat prostor pro spekulace zpochybňující samostatnost a nezávislost Vašeho rozhodování.

Během narychlo svolané tiskové konference zazněl jen jeden výrazný důvod pro odvolání Michala Soukupa, kterým je výkupní cena parcely Středoevropského fóra. V návaznosti na Vaše opakovaná vystoupení směřující proti projektu SEFO však působí zástupně. Výsledky auditu NGP nejsou veřejně dostupné a jejich bližší zhodnocení proto není možné.

Jako důvod k dosazení krizového manažera do čela NGP uvádíte ekonomickou stabilizaci instituce. Oběma svými rozhodnutími jste ovšem výrazně destabilizoval důvěru ve vztah ministerstva ke zřizovaným kulturním institucím. Za nastalé situace se budete nadále potýkat s velkou nedůvěrou u odborníků, které k vedení a každodennímu fungování obou institucí budete potřebovat.

Za nastalých okolností se jako rozumné jeví žádat Vás o vyhlášení řádných konkurzů na vedení obou institucí v co nejkratší době. To by však v podstatě znamenalo přijetí situace, kdy už jsou ředitelé odvoláni. Proto se domníváme, že taková žádost není dostačující. Žádáme Vás tedy o celkovou revizi Vašeho rozhodnutí, kdy oběma ředitelům umožníte setrvat ve svých funkcích do doby, kdy nezávislými orgány bude důkladně prošetřena jejich právní zodpovědnost ve vznesených obviněních.

 

za Spolek Skutek

členové a členky výboru

Alena Kunicová, předsedkyně

Marek Meduna, místopředseda

Tomáš Hrůza

Josefína Klimentová

Lucie Kultová

Johana Lomová

Jiří Ptáček

Piotr Sikora

Šárka Zahálková

 

V Praze dne 24. 4. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *