Artalk.cz

TZ: Jan Svoboda, Zdeněk Palcr

Jan Svoboda, Zdeněk Palcr / Svoboda + Palcr: Vidět sochy / kurátorka: Katarína Mašterová / Galerie výtvarného umění v Chebu, Ústav dějin umění AV ČR / Cheb / 11.  4. – 16. 6. 2019

Výstava představí díla zřídka vystavovaného sochaře Zdeňka Palcra (1927–1996) a jeho dvorního fotografa soch Jana Svobody (1934–1990), který dokázal svými fotografickými obrazy proniknout do podstaty sochy a vytvořit přitom autorské dílo specifické výtvarné kvality. Výstavu pořádají Galerie výtvarného umění v Chebu a Ústav dějin umění AV ČR.

„Svoboda a Palcr byli dlouholetí přátelé a kolegové ze skupiny Máj 57. Jan Svoboda Palcrovi fotograficky dokumentoval jeho sochy a vytvořil výtvarně pozoruhodný soubor z Palcrova Zdibského ateliéru. Výstava představí vedle těchto fotografií soch, stojících kvalitou na úrovni Svobodovy volné tvorby, samotných Palcrových soch a dalších dokumentů také výběr ze Svobodových fotografií zátiší a jeho reprodukce pro další sochaře. Podařilo se shromáždit vynikající exponáty, z nichž některé budou u nás vystaveny poprvé, například fotografie z polské sbírky Muzea Narodoweho ve Vratislavi, sochy a fotografie ze soukromých sbírek či fragment Palcrovy korespondence Svobodovi,“ uvádí kurátorka výstavy Katarína Mašterová.

Svými sochami se Zdeněk Palcr snažil zpřítomňovat duchovní svět. Ačkoliv používal abstrahující tvarosloví, jeho sochy vždy odkazují k lidské postavě. Jan Svoboda tyto vnitřní obsahy Palcrových soch dokázal svými snímky vyjádřit. Palcr Svobodovi zadával zakázky na fotografické reprodukce svých soch a oceňoval Svobodův originální výtvarný přístup v tomto žánru. Jejich vztah se rozvíjel během Svobodovy dokumentace Palcrových soch, nejdříve v prostoru sochařova stísněného ateliéru na Letné a od roku 1971 také ve druhém ateliéru ve Zdibech. Svoboda se během šedesátých let vypracoval na vyhlášeného fotografa soch a Palcrovým dílům se věnoval přes dvacet let. Oba umělci si rozuměli i po intelektuální a umělecké stránce, jejich volná tvorba měla podobné znaky. Patřil mezi ně vztah díla ke světlu, práce s plochou a povrchy či vztah k bílé barvě.

Jan Svoboda i Zdeněk Palcr dnes mají pevné místo v kánonu českých dějin umění, a přestože patří k oceňovaným a oblíbeným autorům, jejich díla nejsou vystavována často.

Aktuální výstava obou autorů otevírá novou cestu průzkumu jejich díla, vzájemných vztahů i společných témat, kde se jejich tvorba protínala, přičemž se zaměřuje specificky na Svobodovu fotografickou interpretaci Palcrových soch. Po dlouhé době více než dvaceti let, jež uplynuly od poslední Palcrovy souborné výstavy, nabízí zároveň pohled na větší výběr jeho soch z průřezu Palcrovy tvorby od modernisticky stylizovaných prací padesátých a začátku šedesátých let až po jeho typické abstrahované figury. Právě prostřednictvím fotografií výstava představuje i sochy již zaniklé anebo veřejnosti nepřístupné.

„Jsou zde zastoupeny všechny polohy Svobodovy práce pro Zdeňka Palcra, od jednotlivých soch až po pohledy do ateliérů. Vedle nich jsou vystaveny také Svobodovy volné výtvarné fotografie, jeho dokumentace prací dalších sochařů (Stanislava Kolíbala, Stanislava Podhrázského, Olbrama Zoubka) a konečně dokumenty či korespondence osvětlující přátelství i pracovní vztah Svobody a Palcra,“ doplňuje Katarína Mašterová.

Výstavu uzavírá dokumentární video s rozhovory se třemi pamětníky, přáteli či kolegy obou autorů – Jaromírem Zeminou, Stanislavem Kolíbalem a Jiřím Plieštikem.

Architektkou výstavy je umělkyně Johana Pošová. K výstavě vychází monografie s texty Kataríny Mašterové, Ivy Mladičové, Vladimíry Koubové-Eidernové a Jaromíra Zeminy.

Autobusový zájezd z Prahy na vernisáž výstavy

Na vernisáž výstavy je vypraven speciální autobus z Prahy. Autobus vyjíždí ve 13.00 z místa nedaleko autobusového nádraží Florenc (stání zájezdových autobusů v ul. Křižíkova pod magistrálou přímo za Muzeem hl. m. Prahy, 50°5’22.946″N, 14°26’16.670″E), předpokládaný příjezd do Chebu 15.30, odjezd z Chebu 19.00, návrat do Prahy 21.30. Hlásit se můžete na e-mailu: marcelfiser@gmail.com. Autobus je zdarma!

Doprovodný program

1. května 2019 v 17.00 komentovaná prohlídka výstavy spojená s uvedením katalogu s Katarínou Mašterovou a Pavlem Vančátem

12. června 2019 v 17.00 přednáška Tomáše Wintera o Janu Svobodovi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *