Artalk.cz

TZ: Aleš Hnízdil, Jiří Kačer

Aleš Hnízdil, Jiří Kaček / Sochy a objekty / kurátorka: Magdalena Juříková / Galerie hlavního města Prahy: Zámek Troja / Praha / 29. 3. – 3. 11. 2019

V interiéru i exteriéru zámku se již několik let koncentrujeme na sochařské výstavy. Má to hned několik důvodů. Sochařská díla především organicky souzní s bohatě zdobenými interiéry zámku i s barokní zahradou. Nenárokují si žádné vestavby, které by zastínily nástěnné a nástropní fresky. Zámek si tak zachovává svou atmosféru a jeho dispozice je téměř nedotčena. Sochařství je zde také velice akcentovanou součástí původní výzdoby, a tak se současná díla ocitají v konfrontaci s barokními mistry. Většinou se orientujeme na minimalistickou a objektovou tvorbu – připomeňme výstavy Václava Ciglera nebo Vladimíra Škody – a nyní jsme vybrali autory dva: Aleše Hnízdila a Jiřího Kačera. Oba patří ke stejné generaci, která nastupovala v osmdesátých letech. Jejich práce se však liší jak materiálem, tak způsobem uvažování o hmotě, prostoru a poslání uměleckého díla. Propojení obou autorů má důvody instalační a také ideové. Kameny Jiřího Kačera sice působí, zejména díky horizontální orientaci, jako lehce manipulovatelné objekty, jejich váha je však značná, proto jsme zvolili pro jejich prezentaci přízemí, kde jsme si mohli dovolit vyšší zatížení prostor a kde byl transport děl poměrně dobře zvládnutelný. Aleš Hnízdil naopak pracuje již léta s lehkými materiály a jeho díla jsou do značné míry jednoduchou skládačkou, kdy je vertikála z nerezových tyčových elementů zasunuta do základny z pískovce. Představa, že se v zámku objeví tyto kontrastně utvářená díla – Kačerovy kameny vznikají v pomalém soustředěném procesu opracování kamenných bloků a Hnízdilovy objekty zas vytrysknou vzhůru poměrně rychle díky své aditivní technologii – byla lákavá především vizuálně. Zejména obsazení dvou rozdílných teritorií interiéru i exteriéru těmito různými „rolemi“ do sebe zapadalo. Jeden z autorů je více přítomen v zahradě a druhý zas uvnitř. Jeden pracuje s hmotou, s historickými konotacemi kamene a druhý s lehkým kovem a stavy naší mysli.

Jiří Kačer je po léta soustředěn na práci s tradičním materiálem – kamenem, který ovšem cítí spíše jako objekt. Jde o fragmenty, jak napovídá většina názvů jeho děl, původně odvozené od skutečných kamenných pozůstatků historické architektury a její výzdoby. Postupně se stávaly rozměrnými až monumentálními „útržky“ přírodního univerza. Některé stále připomínají archeologické nálezy, jiné mají zoomorfní tvary a další mají na povrchu přísně geometrickou strukturu. Svou ryze současnou formou odkazují k nálezům z minulosti. Jiří Kačer tak propojil své dvě profese sochaře a restaurátora, jelikož ve své autentické tvorbě uhrančivě navozuje reminiscenci nejen na prehistorické artefakty, ale i na paleontologické nálezy. V Troji je zastoupen i ve své roli restaurátora, neboť se podílí na obnově barokních skulptur slavnostního schodiště, jejichž autory jsou bratři Hermannové.

Aleš Hnízdil je původem rovněž kamenosochař, dnes jej však zajímá spíše efemérní sféra vědomí a možnost prolínání myšlenek v nekonečném prostoru. Tyto abstraktní práce jsou inspirovány taoismem a budhismem. Převážně vertikální kompozice z nerezových tyčí, které se vzpínají k obloze, představují vzepnutí myšlenek, které si žijí vlastním životem a proudí prostorem, protkávají jej a stávají se součástí kosmu. Hnízdil se východní filozofií zabýval už za svých středoškolských studií. Dlouho hledal způsob, jak myšlenky těchto systémů vyjádřit výtvarnými prostředky. Zprvu se zabýval figurální tvorbou, kterou počátkem devadesátých let opustil ve prospěch jednoduchých kompozic, aby se více přiblížil k principům přirozené existence, zcela se podrobující přírodním zákonitostem.

K výstavě vychází tradiční průvodce, který zároveň slouží i jako orientační plánek expozice.

Připravujeme také katalog, který podobně jako u výstavy Vladimíra Škody vzniká z fotografií pořízených přímo z instalace ve zdejších prostorách a proto vyjde až po otevření výstavy v co nejkratší době. Přinese rozhovory s oběma autory a záběry z interiéru i exteriéru s autentickou jarní atmosférou.

Jiří Kačer, * 1952, Praha
sochař a restaurátor

Studium:
1967–1970 Umělecká řemesla, Praha, obor štukatér
1970–1974 Střední kamenosochařská škola, Hořice v Podkrkonoší
1975–1981 Akademie výtvarných umění v Praze, Doc. Jiří Bradáček a Doc. Antonín Nykl
1990–1994 odborný asistent prof. Jana Hendrycha, Akademie výtvarných umění v Praze

Samostatné výstavy:
1982 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
1983 Zámek Staré Hrady u Libáně
1991 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
1991 Galerie R, Praha
1992 Galerie plastik, Hořice v Podkrkonoší
1992 Zámek Hostivice
1993 Rabasova galerie, Rakovník
1993 Galerie Nová síň, Praha
1995 Městské muzeum, Milevsko
1997 Dům umění, České Budějovice
1997 Galerie Špejchar, Jindřichův Hradec
1998 Nová galerie V. Kramáře, Praha
2001 Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy
2001 Městské muzeum, Hořice
2002 Letní míčovna Pražského hradu, Praha
2003 Univerzitní galerie, Plzeň
2004 Galerie 9, Praha
2006 Galerie umění, Karlovy Vary
2007 Rabasova galerie, Rakovník
2007 Univerzitní galerie, Pardubice
2008 České muzeum výtvarných umění, Praha
2009 Galerie moderního umění, Hradec Králové
2012 Nová síň, Praha
2012 Galerie výtvarného umění, Most
2014 Galerie Zámek Fryštát, Karviná (s I. Ouhelem)
2014 Galerie Magna Ostrava
2015 Galerie Otto Gutfreunda, Dvůr Králové (se Z. Kačerovou)
2016 Rabasova galerie, Rakovník (se S. Klimešem)
2016 Galerie J. Jíry, Boučkův statek, Malá Skála
2016–2017 Galerie města Tábor, Tábor – Velký Šanc
2017 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie
2018 Galerie Gema, Praha
2018 Galerie Kartografie Praha (s O. Tichým)

Vystavoval na mnoha společných výstavách doma i v zahraničí (Japonsko – Tokio, SRN – Berlín, Finsko – Helsinky, Velká Británie – Londýn, Francie). Od roku 1981 se účastnil více než dvaceti sympozií v kameni, a to jak v Čechách, tak v zahraničí (Rakousko, Švédsko, Itálie). Je zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury ČR, Národní galerie Praha, Rabasovy galerie v Rakovníku, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění Hradec Králové, Salon de Tokyo v Japonsku a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Švédsko, Německo, Rakousko, Itálie, Francie, USA).

Aleš Hnízdil, * 1954, Liberec
sochař a performer

Studium:
1969–1973 SUPŠ sochařsko-kamenická, Hořice
1973–1979 AVU Praha, prof. Jiří Bradáček
1983–1984 GHK Hochschule für Bildende Kunst, Kassel, BRD, prof. W. Kausch a prof. J. Arnold
1995–1998 pedagog, Technická univerzita Liberec, Fakulta architektury
1999–2002 pedagog, ČVUT Praha, Fakulta architektury
2007 pedagog, ČVUT Praha, Fakulta architektury
2010 docent, ČZU Praha, Katedra zahradní a krajinné architektury

Samostatné výstavy:
1983 Divadlo Řeznická, Praha
1984 Art Forum – Studio Kausch, Kassel, SRN
1984 VHS – Kunststation, Kleinsassen, SRN
1985 Makromolekulární ústav AVČR, Praha
1986 Divadlo E. F. Buriana, Praha
1990 Galerie mladých U Řečických, Praha
1990 Rathaus, Heeze, Holandsko
1990 Markiezenhof Museum, Bergen op Zoom, Holandsko
1993 KunstRAI, Galerie Nanky de Vreeze, Amsterdam, Holandsko
1993 Oblastní galerie Liberec
1994 Galerie Nanky de Vreeze, Amsterdam, Holandsko
1995 Muzeum českého výtvarného umění, Praha
1996 Kulturní dům Dobříš
1996 Galerie Klatovy – Klenová
1996 Galerie X Centrum, Plzeň
1996 Münsterland Museum, Burg Vischering, Ludinghausen, SRN
1996 Galerie bratří Čapků, Praha
1999 Belveder, Praha
2005–2006 Trmalova vila, Praha
2012 Museum Kampa, Praha
2014 Galerie Goller, Selb, SRN
2017 Štrucovy sady, Landart festival 2017, Plzeň
2018 DOX, Praha
2018 ostrov Štvanice, Landart festival 2018, Praha

Od poloviny osmdesátých let se účastnil řady skupinových výstav doma a v zahraničí, zejména v SRN, Holandsku a Itálii. Od devadesátých let je autorem a spoluautorem řady performancí, na kterých spolupracuje se známými tanečníky. Objevil se také na několika sympoziích (Ružbachy, Klenová, Novara v Itálii). Je zastoupen ve sbírkách jejího veličenstva nizozemské královny Beatrix, Musea v Bochumi, Rabasovy galerie v Rakovníku, Musea Kampa, Galerie Klatovy – Klenová a v domácích i zahraničních soukromých sbírkách (Holandsko, Francie, Německo, Itálie, Švýcarsko, USA, Holandské Antily)

DOPROVODNÝ PROGRAM

Sobotní výtvarné workshopy
27. 4. 2019, 13.00–18.00, Struktura objektu, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku (v rámci festivalu Týden umění)
13. 7. 2019, 13.00–18.00, Proudění energií, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

Ve výtvarných reakcích budeme vycházet ze sochařské tvorby obou autorů. Budeme se zabývat materiálem, hmotou, prostorem objektu a sochařským zpracováním povrchu. Způsob rýhování nás bude inspirovat během tvorby vlastních drobných objektů, u nichž se zaměříme na vliv tvaru a působení detailu. Prostřednictvím rytí a tesání budeme přenášet struktury do připravených materiálů (keramická hlína, sádra, ytong apod.), které svým charakterem budou evokovat nejen geometrické struktury, ale i objekty blízké archeologickým nálezům. Výtvarným materiálem se stanou přímo i kameny a úlomky hornin i nerostů. Vytvářet budeme také prostorové objekty subtilního charakteru, podobající se siločárám evokujícím záznam přírodních zákonitostí a proudění energií. K této tvorbě využijeme jemné drátky i přírodní materiál jako je proutí a traviny. Dočasným umístěním vzniklých objektů do prostoru zahrady a zdokumentováním si ověříme jejich vizuální účinek v interakci s okolím.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
ne 21. 7. 2019, 15.00–18.00, Abstraktní formy versus geometrie I, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku
ne 28. 7. 2019, 15.00–18.00, Abstraktní formy versus geometrie II, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku
ne 4. 8. 2019, 15.00–18.00, Tvary, struktury a fragmenty I, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku
ne 25. 8. 2019, 15.00–18.00, Tvary, struktury a fragmenty II, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

V rámci workshopů budeme reflektovat uměleckou tvorbu vystavujících autorů, jejich odlišné přístupy a sochařskou práci. V prvním cyklu výtvarných dílen si vyzkoušíme tvořivé proměny z drátků, papírů nebo z textilních materiálů. Rozpětí výtvarných prací se bude pohybovat od drobných plastik až k transformaci do monumentálních prostorových objektů. Zaměříme se na celkové působení kompozice a porovnáme možnosti geometrie a abstrahovaných forem, dále budeme řešit prostorové plány, které se budou odvíjet od našeho vnímání prostoru. Budeme se inspirovat expozicí, interiérem zámku v Troji nebo exteriérem v rozsáhlých zahradách. V druhé sérii workshopů bude pozornost zaměřena na řemeslnou práci sochaře. Významnými aspekty se stanou nálezy, otisky, zkoumání, objevování nebo zanechávání stop.

Mimořádné akce:
ne 9. 6. 2019, 10.00–18.00, Víkend otevřených zahrad, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku
so 14. 9. 2019, 10.00–18.00, Trojské vinobraní, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku
červenec + srpen: út–ne 10.00–18.00 (v pátek 13.00–18.00), Letní výtvarné dílny pro veřejnost, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč
Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *