Artalk.cz

Stanovisko rektorky VŠVU k transformácii Kunsthalle v Bratislave

Stanovisko rektorky VŠVU k transformácii Kunsthalle v Bratislave

Rada by som deklarovala, že sledujem s veľkým znepokojením pokusy Ministerstva kultúry SR o transformáciu bratislavskej Kunsthalle na tzv. Kreatívne centrum Bratislava. Ministerstvo kultúry by malo všemožne podporovať prezentáciu súčasného umenia a nie likvidovať progresívne fungujúce inštitúcie. Dlhodobá agónia bratislavskej Kunsthalle stojí na neriešení jej právnej subjektivity. V zásadnej miere sa tým komplikuje odborný progres a napredovanie inštitúcie, pretože jej závislosť ju ohrozuje v jej základnej existenčnej podstate. Napriek týmto problémom je Kunsthalle odborne kompetentnou inštitúciou, s dobrými kurátorskými projektmi a sprievodným programom.

Za tragické považujem najmä neschopnosť ministerstva kultúry otvorene o tejto transformácii s pracovníkmi Kunsthalle hovoriť, ale aj s umeleckou obcou, ktorá sa aktívne na konštituovaní Kunsthalle podieľala. Verím tomu, že sa tak v najbližších dňoch stane.

Ak sa budú takéto kultúrne inštitúcie nahrádzať naivizmami typu „kreatívneho centra“, dôjde k stagnácii na poli prezentácie súčasného umenia, ktoré v zásadnej miere reflektuje stav a kondíciu dnešnej spoločnosti. Z vlastnej skúsenosti viem, že nekompetentné rozhodnutia sa len veľmi ťažko naprávajú. Ministerstvo kultúry by sa malo snažiť podporovať všetky kultúrne inštitúcie na Slovensku, rekonštruovať ich, pravidelne navyšovať ich rozpočty, obsadzovať do vedúcich pozícií odborne kompetentné osobnosti.

Ako rektorka cítim zodpovednosť za Kunsthalle, je to dobrý partner, ktorý vytvára výstavné zázemie pre súčasných umelcov, absolventov vysokých umeleckých škôl. Urobím všetko preto, aby hlas na podporu  bratislavskej Kunsthalle zosilnel. A ak bude treba začať jednať v tejto veci, urobím tak.

Bohunka Koklesová

Rektorka VŠVU

V Bratislave, dňa 25. marca 2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *