Artalk.cz

TZ: František Demeter

František Demeter / Rozptýlená koncentrace / kurátorka: Marika Svobodová / Dům umění města Brna / Brno / 13. 3. – 28. 4. 2019

Rozptýlená koncentrace je prostorová a site specific instalace Františka Demetera, vytvořená pro Dům umění města Brna. Zachycuje okno umělcova bratislavského ateliéru prakticky v měřítku 1:1. Svým tématem navazuje na několik předchozích projektů, v nichž autor přistoupil ke konceptuálnímu zkoumání vlastností a základních předpokladů malby a obrazu v prostorovém a téměř architektonickém řešení. Je vyústěním dlouhodobého procesu zpochybňování média malby a rozpínáním jejích limitů.

Obraz, objekt, instalace

Demeter absolvoval v roce 2000 malířský ateliér na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění. V následujících téměř čtrnácti letech pokračoval v malířské tvorbě, ale postupně opouštěl figuraci a směřoval k abstrakci a k vyprázdnění obsahu malby. Vyčerpání možností, které nabízel tradiční formát obrazu, dovedly Demetera zhruba v roce 2014 ke zkoumání některých fyzických aspektů malby, které většinou stojí stranou pozornosti. Rám získal v autorových nových dílech autonomii, stal se hlavním nositelem formy i významu díla, je konstrukcí, která určuje tvar, rozměr a svou geometrickou kompozicí vytváří určitou estetickou kvalitu. V roce 2017 dospěl Demeter k radikálnímu rozchodu s malbou a obrazem-objektem, byť v jeho rozšířeném poli, a pustil se do zkoumání předpokladů malby z ryze postkonceptuálních pozic. Současné prostorové instalace tvoří již značně posunutou a abstrahovanou referenci k médiu malby.

Okno ateliéru

Název výstavy Rozptýlená koncentrace přejímá sousloví manželů Ševčíkových, kteří jej v roce 1995 použili ve své přednášce k pojmenování porevoluční české umělecké scény. V tomto případě obsahuje jiné obsahové konotace a vztahuje se především k procesu umělecké nebo malířské práce v ateliéru, která se pohybuje mezi hlubokou koncentrací a současně rozptýlením, k němuž je umělec odváděn návštěvami, zvoněním telefonu, vyrušením nebo právě pohledem z okna. Okno ateliéru je podobně jako obraz určitým výsekem, pohledem do jiného světa, který je od svého okolí oddělen rámem. Rám tvoří hranici, která vymezuje vnitřní a vnější, iluzi a skutečnost, je otvorem do dalšího prostoru.

Replika okna umělcova ateliéru v jeho skutečné velikosti, vytvořená pro Dům umění města Brna, je nejnovějším příspěvkem současného Demeterova uvažování o prostoru a pohybu v malířském médiu. Znovu se tak vracíme k otázce, co je to obraz, jaký je proces jeho vzniku a co znamená být malířem.

František Demeter (nar. 1975 v Trebišově na Slovensku) absolvoval v roce 2000 studium v ateliéru malby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, v ateliéru prof. Jána Bergera. V roce 2015 byl finalistou Ceny Oskara Čepána. V roce 2017 se účastnil výstavy Co je současný obraz? v Novém Zlínském salonu, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, v roce 2018 realizoval s Tomášem Džadoněm stálou prostorovou instalaci Pavilón ve Středoslovenské galerii v Banské Bystrici. Samostatně vystavoval v galerii Krokus v Bratislavě (2014), v Galérii 19 v Bratislavě (2017), v Galérii  ± 0,0 v Žilině (2017) a v Galerii města Blanska (2018).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *